Wybierz region
pl
Zdjęcie telefonu z aplikacją Promak.

Wraz z postępującą globalizacją inwestorzy zyskują coraz więcej możliwości lokowania kapitału. Jednocześnie obsługa inwestycji kapitałowych i uzyskiwanie z nich optymalnych wyników stają się poważnymi wyzwaniami. Odpowiedzią na nie jest rodzina rozwiązań PROMAK, skutecznie wspomagająca biura maklerskie, banki depozytariuszy i inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych, a wśród tych ostatnich również fundusze inwestycyjne. Każda z tych  grup ma zróżnicowane potrzeby i oczekiwania, dlatego

 

firma Asseco stworzyła rodzinę aplikacji PROMAK składającą się z trzech segmentów,
z których każdy został opracowany z myślą o jednej z tych grup.

 

Aplikacje ułatwiają efektywne zarządzanie biurem maklerskim, sprawną obsługę inwestorów, wszechstronną analizę notowań z wielu rynków, optymalizację zarządzania powierzonym majątkiem i wykonywanych na nim, zleconych operacji, budowanie strategii inwestycyjnych zapewniających wysoką rentowność i konstruowanie zgodnych z nimi portfeli aktywów.

Rozwiązania custody

Cennymi rozwiązaniami dla instytucji realizujących szeroki wachlarz inwestycji kapitałowych są aplikacje z jednej strony ułatwiające kompleksowe zarządzania inwestycjami kapitałowymi oraz usprawniające administrowanie aktywami i wykonywanymi na nich operacjami. Te systemy polecane są szczególne bankom depozytariuszom, funduszom inwestycyjnym oraz dużym korporacjom.

Najwyższą jakość administrowania płynnymi aktywami i operacjami na nich zapewniają aplikacje PROMAK Powiernik i PROMAK Fundusze, dedykowane bankom powiernikom oraz funduszom inwestycyjnym.

Warto przeczytać

Kontakt z Pionem Rynków Kapitałowych