Wybierz region
pl

Custody

PROMAK Fundusze i Powiernik

Najwyższą jakość administrowania płynnymi aktywami i operacjami na nich zapewniają aplikacje PROMAK Powiernik i PROMAK Fundusze, dedykowane organizacjom powierniczym oraz funduszom inwestycyjnym.

PROMAK Powiernik zapewnia kompleksową obsługę działalności powierniczej. Jego funkcje umożliwiają automatyzację wielu procesów w tym wypłaty dywidendy, czy odsetek od obligacji, wykupu obligacji, obsługi praw poboru, splitu i asymilacji.

PROMAK Fundusze dedykowany jest funduszom inwestycyjnym, a także departamentom powiernictwa banków. Dzięki swym funkcjom umożliwia on między innymi:

 

       
ustalenie wartości aktywów netto i jednostki rozrachunkowej /uczestnictwa obsługę transakcji, lokat i przelewów kontrolę limitów inwestycyjnych i zaangażowania wyliczenie kosztów obciążających fundusz

PROMAK Powiernik i PROMAK Fundusze zapewniają najwyższą jakość administrowania płynnymi aktywami. Integralną częścią tego systemu jest ponadto księgowość funduszy, zawierająca tworzenie planu kont funduszy, zatwierdzanie wprowadzonych dyspozycji, podgląd sald na kontach i inne funkcje.

 

Kontakt z Pionem Rynków Kapitałowych

Wyślij zapytanie