Wybierz region
pl

Rozwiązania

SERAT3

Kompleksowe rozwiązanie billingowe dla najbardziej wymagających operatorów telefonii stacjonarnej, mobilnej oraz internetowej. Swoimi funkcjonalnościami pokrywa wymagania zarówno z obszaru OSS jak i BSS zapewniając wsparcie dla:

 Ratingu  Billingu  Płatności i windykacji  Reklamacji
 Zabezpieczeń  Zarządzania  Bazy Klientów  Archiwum

Rozwiązanie pozwala na realizację operacji zarówno w trybie wsadowym jak i w czasie rzeczywistym. Wyposażony jest w szereg interfejsów zewnętrznych, które pozwalają na sprawną integrację systemu z istniejącym środowiskiem IT, w szczególności z takimi produktami jak:

  • Oracle Financial – systemy księgowe
  • SAS – systemy raportowe i hurtownie danych
  • PeopleSoft – rozwiązania klasy CRM
  • Inne – oprogramowanie szyn integracyjnych IBM czy też webMethods

Ze względu na silny nacisk na wydajność systemu oraz umożliwienie sprawnego przetwarzania dużych wolumenów danych, został on zoptymalizowany dla architektury sprzętowej IBM z Series Mainframe. Integralną częścią systemu jest baza danych DB2.

Kontakt z Pionem Telekomunikacji

Wyślij zapytanie