Wybierz region
pl
Usługi Infrastrukturalne

Smart City

Wyzwania współczesnego miasta to zwiększająca się liczba ludności migrującej do miast, wymagania wobec poprawy jakości życia społeczeństwa, zarządzanie rosnącym ruchem miejskim, gwarancja wysokiego poziomu bezpieczeństwa, integracja i dostęp do istniejących systemów informacji publicznej. Bycie smart oznacza dla miasta poprawianie z roku na rok jakości życia we wszystkich na pozór niezależnych od siebie wyżej wspomnianych obszarach.

Cyfrowa Platforma Zarządzania Infrastrukturą Miejską – Metropolis

Cyfrowa Platforma Zarządzania Infrastrukturą Miejską – Metropolis pozwala na planowanie, wdrażanie i monitorowanie, a także rozliczanie inteligentnych usług w mieście.

Wsparciem dla zarządzających nowoczesnymi miastami jest norma ISO 37120, która wprowadza ustandaryzowanie pojęć w ramach debaty wokół definicji „Smart City”. Norma ta definiuje 17 obszarów jakości życia w miastach i aglomeracjach w oparciu o 100 jednoznacznie określonych współczynników.

Platforma Metropolis jest zgodna z normą ISO 37120, wspiera sprawne i nowoczesne zarządzanie miastem, wpisując się w ideę zrównoważonego rozwoju miast. Integruje ona usługi oraz technologie miejskie w jeden, centralny system, jednocześnie poprawia koordynację prac służb miejskich oraz umożliwia aktywny udział społeczeństwa w dostarczaniu i odbiorze informacji.


System Metropolis pozwala:

 Zintegrować złożone procesy zarządzania miastem poprzez nowoczesny, modułowy panel zarządczy łączący istniejące już systemy dziedzinowe z nowoczesną sensoryką zbudowaną w oparciu o urządzenia klasy IoT.

 Wdrażać w skoordynowany sposób nowoczesne narzędzia wspierające miejskie bezpieczeństwo, transport publiczny, oświetlenie, parkingi, nowoczesne usługi mobilności, ekologię i środowisko, w tym kontrolę jakości powietrza i wody.

 Gromadzić oraz analizować duże zbiory danych dostarczane przez dowolne miejskie systemy dziedzinowe oraz nowoczesną sensorykę miejską (Big Data).

 Udostępniać informacje mieszkańcom, jak i podmiotom zewnętrznym, umożliwiając im oferowanie kolejnych, nowatorskich usług dla mieszkańców (Open City Data, Open API).

Korzyści z wdrożenia Metropolis – dla miasta i mieszkańców:

 Optymalizacja kosztów zarządzania miastem, dzięki automatyzacji działań (np. zużycia energii, utrzymania wielu, oddzielnych systemów, itp.).

 Łatwiejsza współpraca i koordynacja inwestycji pomiędzy jednostkami miasta dzięki jednemu, centralnemu systemowi, umożliwiając strategiczne globalne podejście do wszystkich działań dla rozwoju aglomeracji.

 Wzrost atrakcyjności dobrze zarządzanego miasta dla inwestorów.

 Bezpieczniejsze ulice i dzielnice, dzięki aktywnemu monitoringowi i poprawie przestrzegania przepisów.

 Zaangażowanie i użyteczna wiedza do optymalizacji działań miejskich.

 Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa, ekologii, transportu publicznego i wielu innych aspektów życia miasta. 


Podstawowe rozwiązania platformy Metropolis

Kompleksowe rozwiązania wspierające obszar ITSM (zarządzanie infrastrukturą transportową), SDIP (Dynamiczna Informacja Pasażerska), AFC (automatyczny pobór opłat za przejazd zintegrowany z systemem Karty miejskiej), zbudowany z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury pojazdowej oraz zintegrowanego systemu centralnego wspierającego mikropłatności EMV w modelu MTT (Mass Transit Transaction) i KnownFare, umożliwiając nowoczesną realizację miejskich usług mobilności (bilety łączone, podróż multimodalna wieloma środkami transportu z jednolitym rozliczeniem, itp.).

Rozwiązanie oferuje aplikację centralną dla miasta, pozwalającą na monitorowanie dostępności miejsc parkingowych, zdarzeń w zatokach autobusowych i na przystankach oraz aplikację mobilną dla mieszkańców do nawigacji wolnych miejsc parkingowych i obsługi zgłoszeń obywatelskich. Umożliwia prowadzenie zaawansowanych statystyk związanych z różnymi aspektami przemieszczania się obiektów w przestrzeni miejskiej (autobusy, samochody osobowe, jednoślady i piesi).

System zarządzania oświetleniem ulicznym i parkowym LED z wykorzystaniem zarówno transmisji bezprzewodowej (GSM/LTE/Lora/ZIGBEE etc.), jak i z użyciem technologii PLC. System umożliwia zarzadzanie poszczególnymi oprawami, tworzenie grup opraw i dedykowanych dla nich scenariuszy z wykorzystaniem zarówno sensorów ruchu, jak i działania w trybie autonomicznym.

Rozwiązanie obejmuje monitoring środowiskowy, zapewniając pomiary następujących parametrów: PM2.5, PM10, NO2, SO2 O3, hałas, temperatura, ciśnienie, nasłonecznienie, wiatr, wilgotność, poziom opadów, itp. Aplikacja centralna zbiera dane ze stacji pomiarowych i tworzy dedykowane mapy i raporty ze statystyk, które udostępnione są w aplikacji mobilnej dla mieszkańców.

Rozwiązanie udostępnia aplikację centralną dla miasta zarządzającą rozmieszczonymi beaconami, zawartością w aplikacji mobilnej, prezentującą statystyki oraz scenariusze grywalizacji, jak również mobilną aplikację dla mieszkańców lub turystów, która współpracuje z beaconami rozmieszczonymi w mieście lub strefie imprezy kulturalnej.Napisz do nas


Warto przeczytać