Wybierz region
pl

Asseco zinformatyzuje Krajowy Rejestr Zadłużonych

Asseco Poland podpisało z Ministerstwem Sprawiedliwości umowę na budowę systemu informatycznego obsługującego Krajowy Rejestr Zadłużonych, który usprawni postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe. Łatwiejszy dostęp do informacji i sprawniejsza komunikacja pomiędzy organami uczestniczącymi w postępowaniach ułatwi zadłużonym podmiotom gospodarczym przeprowadzenie restrukturyzacji i kontynuację działalności.

Projekt obejmuje budowę, utrzymanie i rozwój Systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych. Jego  najważniejszym celem jest pomoc przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji gospodarczej. Sprawniejsza obsługa procesów administracyjnych pomoże im wdrożyć działania mające na celu uniknięcie likwidacji firmy. Zdecydowana większość elementów postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego będzie się odbywała w sposób elektroniczny, w oparciu o cyfrowe formy dokumentów podpisywane elektronicznie. Wszyscy uczestnicy postępowania będą mieli możliwość zdalnego dostęp do informacji i dokumentów związanych z przebiegiem procesu oraz wykonywania działań z niego wynikających. Automatyzacja procesu nie tylko przyspieszy jego przebieg, ale da też możliwość publikowania obowiązkowych ogłoszeń i obwieszczeń w dedykowanym serwisie internetowym, co istotnie obniży  koszty i zwiększy transparentność postępowań.   

Rozwiązanie będzie osadzone w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Budowa systemu informatycznego dla Krajowego Rejestru Zadłużonych to kolejny ważny projekt realizowany przez Asseco dla Ministerstwa Sprawiedliwości. Sprawny proces restrukturyzacji będzie kluczowy dla wielu firm, które ze względu na obecną bezprecedensową sytuację, znajdą się w kryzysie – powiedział Sławomir Szmytkowski, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland.

Informatyczny system Krajowego Rejestru Zadłużonych będzie wdrożony do listopada 2020 r. Wartość umowy obejmująca również jego 3-letnie utrzymanie to 25,2 mln zł.


Wydrukuj