Wybierz region
pl
Wydrukuj

Bardzo dobre wyniki Grupy Asseco po 3Q2015

Grupa Asseco po pierwszych trzech kwartałach wypracowała 5 mld zł przychodów, o 15% więcej niż w tym samym okresie w 2014r. Po dziewięciu miesiącach wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 240 mln zł. Przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług własnych wzrosły o 17% i osiągnęły poziom 4,2 mld zł. Zysk operacyjny Grupy zwiększył się do 534 mln zł, i był o 16% wyższy w porównaniu z ubiegłym rokiem.

W dniu 13 listopada Grupa Asseco opublikowała wyniki finansowe za pierwsze dziewięć miesięcy 2015r. Przychody Grupy wyniosły 5 mld zł. To wynik o 661 mln zł lepszy (wzrost o 15%) w porównaniu do analogicznego okresu w 2014r. Tak dobry wynik to przede wszystkim zwiększenie sprzedaży na rynkach zagranicznych, których znaczenie dla wyniku całej Grupy Asseco sukcesywnie rośnie. To z operacji zagranicznych pochodzi już 77% przychodów Grupy. Szczególnie wysokie wzrosty odnotowały spółki izraelskie, które poprawiły swój wynik o 26% rok do roku i uzyskały ponad 2,6 mld zł przychodów w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku. 

Jesteśmy zadowoleni z wyników finansowych Grupy Asseco jakie wypracowaliśmy w okresie dziewięciu miesięcy 2015 roku. W porównaniu z ubiegłym rokiem, uzyskaliśmy o 661 mln zł przychodu więcej, osiągając rekordowy poziom 5 mld zł. Cieszę się z dynamicznego rozwoju naszych zagranicznych operacji — powiedział Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland. Udział spółek zagranicznych w wynikach Grupy stale rośnie. Już dzisiaj około 3/4 sprzedaży i 2/3 zysku Asseco pochodzi z naszych inwestycji poza Polską. W pierwszych trzech kwartałach 2015r. skupiliśmy się nie tylko na ciągłym rozwoju naszego biznesu, ale także na reorganizacji struktury Grupy, tak aby była bardziej efektywna. Jestem przekonany, że szybko dostrzeżemy pozytywne skutki tych działań.

Wyniki Spółki cechują się bardzo dobrą dywersyfikacją przychodów w ujęciu regionalnym, ale też sektorowym i wyniosły odpowiednio: 41% – sektor przedsiębiorstw, 38% – sektor finansowy oraz 21% – sektor administracji publicznej. Ponadto, Asseco konsekwentnie realizowało strategię rozwoju opartą na sprzedaży własnych rozwiązań informatycznych, które w analizowanym okresie przyniosły ponad 4,1 mld zł, co stanowi 82% przychodów ogółem. 

Trzeci kwartał tego roku upłynął pod znakiem dalszej reorganizacji Grupy. Insseco, odpowiedzialne za polski rynek ubezpieczeń komercyjnych zostało połączone z Sapiens, spółką z Grupy, będącą czołowym światowym dostawcą rozwiązań dla sektora ubezpieczeniowego. Dzięki temu polski zespół otrzymał zupełnie nowe perspektywy rozwoju w wymiarze międzynarodowym. Ponadto, zakupiona została portugalska spółka Exictos, która działa przede wszystkim na afrykańskich rynkach wschodzących, co wpisuje się w strategię ekspansji geograficznej Asseco. Dzięki tej transakcji poszerzono bazę klientów w sektorze bankowości. Exictos to także pespektywy przyszłego rozwoju Asseco w krajach portugalskojęzycznych. W Polsce rozpoczęto pracę nad skonsolidowaniem 6 lokalnych podmiotów i utworzeniem Asseco Data Systems, które rozpocznie działalność operacyjną od I kw. 2016r. Oferta ADS będzie skierowana do małych i średnich firm oraz jednostek administracji – głównie samorządowej. Rozpoczęto także proces zakupu akcji Infovide-Matrix (sfinalizowany w listopadzie 2015r.), które przyczyni się do umocnienia pozycji Grupy na polskim i europejskim rynku, poprzez pozyskanie nowych kompetencji w zakresie usług IT. 

W trzecim kwartale 2015 roku Asseco Poland z sukcesem zakończyło centralizację systemów bilingowych w Grupie Tauron, która jest jednym z największych i najszybciej przeprowadzonych wdrożeń tego typu w Europie. Umocniono też pozycję w sektorze rozwiązań IT dla rolnictwa, m.in. dzięki nowej umowie z KRUS na kompleksową obsługę systemu informatycznego, wspomagającego obsługę świadczeń emerytalno-rentowych 1,3 mln rolników. Wartość projektu to ponad 92 mln zł brutto. Asseco pozyskiwało z sukcesem nowe kontrakty w sektorze ochrony zdrowia. Będzie m.in. realizowało projekt E-zdrowie dla Mazowsza, w ramach którego wykona sieć teleinformatyczną dla 23 mazowieckich szpitali. W trzecim kwartale spółka po raz pierwszy wdrożyła swój nowy produkt bankowości internetowej i mobilnej (Asseco Customer Banking Platform) w Deutsche Bank Polska.

Asseco kontynuuje współpracę z kluczowymi klientami i aktywnie działa na rzecz nowych projektów. W minionych 9 miesiącach Grupa podpisała ponad 6 tysięcy kontraktów i umów. W listopadzie 2015r. portfel zamówień wyniósł ponad 6,8 mld zł i był wyższy o 18% w stosunku do zeszłego roku.


Wydrukuj