Wybierz region
pl
Wydrukuj

Dynamiczny rozwój Grupy Asseco i ponad 7,2 mld zł przychodów w 2015 roku

Grupa Asseco zakończyła 2015 rok z najwyższym w historii poziomem sprzedaży i poprawą kluczowych wskaźników finansowych. Przychody Grupy wyniosły ponad 7,2 mld zł, co stanowi wynik lepszy o 16% w stosunku do roku poprzedniego. Zysk operacyjny zwiększył się o 17% i osiągnął poziom 745 mln zł. Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł do 366 mln zł. Bardzo ważne dla rozwoju firmy przychody z oprogramowania i usług własnych wyniosły 5,8 mld zł, czyli 16% więcej niż w 2014 roku.

Grupa Asseco osiągnęła po raz kolejny rekordowo wysokie przychody ze sprzedaży, które w 2015 roku przekroczyły wartość 7,2 mld zł oraz zysk operacyjny, który wzrósł o  17%, do poziomu 745 mln zł. Kolejny udany rok dla Grupy Asseco jest efektem bardzo dobrych inwestycji zagranicznych, silnie zdywersyfikowanego portfela klientów oraz ciągłego rozwijania własnych produktów i usług.

Największy wpływ na wyniki Grupy w 2015 roku miał dynamiczny wzrost biznesu na rynkach zagranicznych. Udział spółek zagranicznych w całościowych przychodach Grupy zwiększył się do  76% (prawie 5,5 mld zł). Oznacza to wynik o 932 mln zł lepszy w stosunku do roku ubiegłego. Zagraniczne spółki wypracowały także o 130 mln zł więcej zysku operacyjnego niż w 2014 roku. 

Kluczową rolę w wynikach Asseco odgrywa sprzedaż oprogramowania własnego. Przychody z tego tytułu osiągnęły 5,8 mld zł, czyli o  16% więcej niż rok wcześniej i stanowią prawie 80% sprzedaży ogółem. Przychody Grupy są dobrze zdywersyfikowane zarówno geograficznie jak i sektorowo. Największy udział w sprzedaży stanowi sektor przedsiębiorstw, na który przypada 39% przychodów Grupy, na drugim miejscu jest bankowość i finanse – 37%, a na sektor administracji publicznej przypada 24% sprzedaży. Całkowita liczba podpisanych umów w 2015 roku wyniosła ponad 9 tys.

Rok 2015 był dla Grupy Asseco najlepszy w historii. Nasze przychody osiągnęły rekordowy poziom i przekroczyły 7,2 mld zł. Oznacza to wynik o 1 mld zł lepszy w niż w 2014 roku – powiedział Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland. Rosnący udział spółek zagranicznych w ogólnych przychodach potwierdza słuszność przyjętej przez nas kilka lat temu strategii rozwoju Grupy. Bardzo nam zależy na dalszym rozwoju Asseco na rynku polskim, dlatego będziemy kontynuować optymalizację naszej struktury, którą zaczęliśmy w zeszłym roku. W ubiegłym roku podpisaliśmy również w Polsce kilka ciekawych kontraktów i rozszerzaliśmy współpracę z dotychczasowymi klientami. W kolejnych latach liczymy na nowe projekty w sektorze publicznym, w którym pojawić się mają środki na projekty IT w ramach nowych funduszy z Unii Europejskiej – dodał.

Grupa Asseco jest doceniana i zauważana na międzynarodowym rynku IT. W 2015 roku umocniła wysoką 6. pozycję wśród największych producentów oprogramowania w Europie, według prestiżowego rankingu Truffle100. Produkty Asseco znalazły się również w raportach najważniejszych firm badawczych, takich jak Gartner, Forrester czy CELENT.

Asseco Poland konsekwentnie buduje wartość dla akcjonariuszy. Kurs spółki wrósł w 2015 roku o  12,6%, a Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy na najwyższym poziomie w jej historii.

Wzrost wyników finansowych Grupy pozwolił nam ponownie zarekomendować wypłatę wysokiej dywidendy i przeznaczenie na ten cel w tym roku 250 mln zł. Dzięki stałemu rozwojowi i stale poprawianym wynikom, Asseco mogło przeznaczyć na wypłatę dywidend swoim akcjonariuszom już ponad 1 mld zł – powiedział Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland.

Zarekomendowana przez Zarząd Spółki kwota dywidendy stanowi równowartość 3,01 zł na jedną akcję Asseco Poland i przekłada się na stopę dywidendy w wysokości 5,3% (licząc na koniec 2015 roku).


Wydrukuj