Wybierz region
pl
Wydrukuj

Działania Asseco Poland w związku z zagrożeniem wywołanym przez koronawirusa

Szanowni Państwo,

Kierując się troską o bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów oraz wszystkich interesariuszy dokonaliśmy przeglądu naszego planu ciągłości działania biznesu i zarządzania kryzysowego, tak aby dostosować procedury do obecnej sytuacji wywołanej przez tzw. koronawirusa oraz jej dalszych konsekwencji. Wzięliśmy pod uwagę możliwe zarządzenia administracji państwowej takie, jak ograniczenia przemieszczania się, zgromadzeń czy konieczność kwarantanny, które wiązałyby się z niedostępnością biur lub masowymi absencjami pracowników.

Pragniemy podkreślić, że obecnie nie widzimy realnego zagrożenia dla ciągłości funkcjonowania Spółki. Podjęliśmy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić naszym pracownikom bezpieczne warunki pracy, a klientom – pełną gotowość do ich obsługi i wywiązywania się ze swoich zobowiązań.

W ramach podjętych działań prewencyjnych podjęliśmy między innymi następujące kroki:

•    Wszystkie wydarzenia organizowane przez Asseco (konferencje, prezentacje, spotkania firmowe itp.) zostały przeniesione na inny termin.

•    Wprowadziliśmy zakaz udziału naszych pracowników w wydarzeniach masowych lub szkoleniach organizowanych przez inne firmy.

•    Ograniczyliśmy do niezbędnego minimum liczbę podróży służbowych z wykorzystaniem komunikacji publicznej. Jednocześnie zalecamy, aby jak najwięcej spotkań było przeprowadzanych w formie tele- lub wideokonferencji.

•    Wprowadziliśmy zakaz podróży służbowych do krajów lub regionów wymienionych na stronie internetowej GIS, a także przyjmowanie delegacji z tych miejsc. Lista jest na bieżąco monitorowana.

•    Odradzamy pracownikom prywatne podróże do krajów lub regionów zagrożonych (wymienionych na stronie GIS). W sytuacji, gdyby pracownik niedawno powrócił z jednego z takich miejsc ma obowiązek 14-dniowej kwarantanny i w miarę możliwości będzie pracować z domu.

•    W sytuacji, gdyby pracownik miał kontakt z osobą zarażoną lub będącą w okresie kwarantanny ma obowiązek 14-dniowej kwarantanny i w miarę możliwości będzie pracować z domu.

Z poważaniem,

Zarząd Asseco Poland.


Wydrukuj