Wybierz region
pl
  • PL
  • EN
Wydrukuj

Ogłoszenie o wydłużeniu terminu składania ofert na Zapytanie ofertowe nr 1/2023/CYBER4DE

Informujemy, że z uwagi konieczność przygotowania odpowiedzi na pytania skierowane od podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty do Zapytania ofertowego nr 1/2023/CYBER4DE, Zamawiający podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert z „do dnia 29.06.2023 r. do godz. 10:00” na „do dnia 10.07.2023 r. do godz. 10.00.”

W związku z powyższym Zamawiający udzieli odpowiedzi na zadane pytania w terminie do 2 dni przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego nr 1/2023/CYBER4DE pkt 12 ppkt 3).

Zamawiający udzieli odpowiedzi na zadane pytania wszystkim podmiotom zainteresowanym złożeniem oferty, którzy wystąpili lub wystąpią z wnioskiem o udostępnienie załącznika nr II do Zapytania ofertowego nr 1/2023/CYBER4DE pn. „Specyfikacja przedmiotu zamówienia”, na adres e-mail: [email protected].

Zaktualizowane Zapytanie ofertowego nr 1/2023/CYBER4DE wraz z załącznikami znajduje się poniżej.

Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego (European Defence Industry Development Programme - EDIDP).  Projekt jest realizowany w ramach Umowy o dofinansowanie numer: EDIDP-CSAMN-EDICT-2020-76-CYBER4DE.

 

 

Asseco Poland S.A. nie odpowiada za treść i zawartość informacji o Zapytaniu ofertowym nr 1/2023/CYBER4DE powielaną na stronach innych portali internetowych.

Wszelkie prawa autorskie do załączonych dokumentów oraz informacji w nich zawartych, w tym do elementów graficznych, niezastrzeżonych przez podmioty trzecie, stanowią wyłączną własność Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów. Wykorzystywanie w jakikolwiek sposób, ujawnianie, rozpowszechnianie w całości lub w części, przekazywanie osobom trzecim, kopiowanie bez uprzedniej pisemnej zgody Asseco Poland S.A. jest zabronione.

Pobierz pliki


Wydrukuj