Wybierz region
pl
Wydrukuj

Stabilny rozwój Asseco w I kwartale 2022 roku.

W I kwartale 2022 roku Asseco osiągnęło 4,1 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 22% więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Sprzedaż własnych produktów oraz usług informatycznych wzrosła, w porównaniu do pierwszych 3 miesięcy ubiegłego roku, o 21% i wyniosła 3,2 mld zł. Skonsolidowany zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 390 mln zł, co oznacza wzrost o 21%. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 108 mln zł, czyli zwiększył się o 6%. Grupa kontynuowała swój rozwój we wszystkich segmentach i sektorach działalności.

W ciągu 3 miesięcy tego roku zysk operacyjny non-IFRS ukształtował się na poziomie 480 mln zł, co oznacza wzrost o 20% w stosunku do I kwartału 2021 roku, a zysk netto non-IFRS wyniósł 124 mln zł i był wyższy o 7%.

Grupa zwiększyła sprzedaż we wszystkich segmentach operacyjnych. Było to możliwe za sprawą konsekwentnie realizowanej strategii dywersyfikacji biznesu, a także intensywnej cyfryzacji w gospodarce. W I kwartale 2022 roku rynki zagraniczne reprezentowane przez segmenty Formula Systems i Asseco International odpowiadały za 90% sprzedaży Grupy. Przychody w segmencie Formula Systems wyniosły 2,7 mld zł, co oznacza wzrost o 27%, a zysk operacyjny 227 mln zł, czyli o 36% więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. W segmencie Asseco International sprzedaż wzrosła o 15% i wyniosła 940 mln zł, a zysk operacyjny ukształtował się na poziomie porównywalnym do zeszłorocznego i wyniósł 96 mln zł. Segment Asseco Poland odnotował sprzedaż w wysokości 408 mln zł, czyli o 11% więcej niż rok wcześniej, a zysk operacyjny był o 15% wyższy i wyniósł 68 mln zł.

Przychody Asseco, które są bardzo dobrze zdywersyfikowane sektorowo, w I kwartale 2022 roku rozłożyły się następująco: przedsiębiorstwa – 44%, bankowość i finanse – 33% oraz instytucje publiczne – 23%.

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2022 roku w kursach zmiennych, w obszarze oprogramowania i usług własnych ma obecnie wartość 11,2 mld zł i jest wyższy o 30% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W kursach stałych, w jakich został przeliczony backlog na 2021 rok, wzrost wynosi 18% do 10,1 mld zł.

Jesteśmy zadowoleni z wyników, jakie uzyskaliśmy w I kwartale tego roku. Zanotowaliśmy wzrosty na wszystkich głównych poziomach rachunku wyników. Nasza sektorowa, produktowa i geograficzna dywersyfikacja biznesu zapewnia nam stabilny rozwój. Realizowaliśmy długoterminowe kontrakty utrzymaniowe i rozwojowe. Budując solidny portfel zamówień na 2022 rok oraz kolejne okresy – rozszerzaliśmy współpracę z dotychczasowymi klientami i pozyskiwaliśmy nowych partnerów zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Lata 2020-2021 były dla nas wyjątkowe pod względem rentowności, m.in. z uwagi na projekty o fundamentalnym znaczeniu dla państwa, prowadzone przez nas w sektorze administracji publicznej, w bardzo wymagającym reżimie czasowym. Tym bardziej zbliżony rok do roku poziom marży operacyjnej, która w trakcie 3 miesięcy 2022 roku wyniosła 9,6%, należy uznać za satysfakcjonujący. Nie ustajemy w realizacji naszej strategii M&A. W ciągu 3 pierwszych miesięcy tego roku do Grupy Asseco dołączyły 3 nowe spółki – mówi Karolina Rzońca-Bajorek, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty finansowe związane z transakcjami nabycia (M&A) i sprzedaży spółek (oraz związane z nimi efekty podatkowe).


Wydrukuj