Wybierz region
pl

ARiMR

ARiMR - system Identyfikacji Działek Rolnych

Szczegóły wdrożenia

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej konieczne było wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS) służącego do zapewnienia prawidłowego procesu realizacji dopłat bezpośrednich dla rolników. Jednym z większych wyzwań w ramach tworzenia IACS było pozyskanie danych referencyjnych GIS  takich jak granice działek, powierzchnie nie podlegające dopłatom i ortofotomapy, składające się na System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS), który ostatecznie objął obszar pokrywający ponad 98 % powierzchni Polski.

Większość danych pozyskiwanych przez ARiMR w celu utworzenia LPIS została poddana procesowi kontroli jakości realizowanemu w ramach Umowy, dodatkowo Wykonawca przetworzył pozyskane dane i zaimportował je do baz IACS.

Profil klienta

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi. Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. ARiMR udziela też pomocy podmiotom z sektora rybackiego.