Wybierz region
pl

RWE

Efektywniejsza praca kontrolerów i nowe możliwości odczytu liczników.

Szczegóły wdrożenia

Decyzję o zaktualizowaniu systemu ADO do wyższej wersji oraz o jego dodatkowym rozszerzeniu o pakiet nowych funkcjonalności podjęto w 2014 roku. Realizacja tego planu trwała 12 miesięcy. Celem nadrzędnym projektu było zwiększenie zakresu wsparcia dla kontrolerów poboru energii oraz koordynatorów biurowych. Miał być on osiągnięty poprzez rozszerzenie funkcjonalne eksploatowanego systemu ADO, ale przy zachowaniu 100% funkcji dostępnych w dotychczas używanej wersji systemu.

Profil klienta

RWE logo

Grupa RWE w Polsce zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy i realizuje zadania operatora systemu dystrybucyjnego. Dostarcza energię około 1 mln klientów w Warszawie i w gminach ościennych. Działalność Grupy RWE w Polsce to także sprzedaż energii elektrycznej.