Wybierz region
pl

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Informatyzacja pomaga ratować ludzkie życie.

Szczegóły wdrożenia

Zintegrowany system informatyczny ułatwia prowadzenie wszelkich ewidencji, dostęp do danych, generowanie sprawozdań, ocenę efektywności pracy i jakości usług. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach jest doskonale przygotowane do dalszej informatyzacji, która jest niezbędnym elementem nowoczesnej opieki medycznej.

Inwestycja zwróciła się już po trzech latach, pozwalając na uporządkowanie wielu sfer w działalności pogotowia. Osiągnięto redukcję rocznych kosztów funkcjonowania o blisko 3 mln zł. Zastosowane rozwiązania umożliwiły kontrolę kosztów, ocenę efektywności, szczegółową ewidencję wykorzystywanych materiałów i sprzętu, podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresie obsługi i procedur. Usprawniono zarządzanie placówką, zatrudnianie, planowanie dyżurów, gospodarkę lekami, sprzętem, zakupami oraz usługami zewnętrznymi.

Napisali o wdrożeniu

Profil klienta

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach logo

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach to jeden z największych podmiotów tego typu w kraju, który posiada rozbudowaną, skomplikowaną strukturę. Jednostka o rocznym budżecie ponad 100 mln zł zatrudnia blisko 1,5 tys. pracowników i dysponuje trzema zintegrowanymi dyspozytorniami (w Katowicach, Gliwicach i Jastrzębiu). Placówka realizuje usługi na obszarze 4,3 tys. km² dla ponad 2,6 mln mieszkańców regionu. Jej ratownicy użytkują 85 karetek, podejmując rocznie blisko 180 tysięcy interwencji. Złożoność organizacji i zadań stanowi duże wyzwanie dla zarządzających, generuje wysokie koszty, mnóstwo informacji i dokumentów do przetworzenia. Informatyzację podjęto w celu usprawnienia procesów zarządzania, w tym obiegu dokumentów, administrowania informacją i czasem pracy oraz ograniczenia kosztów. Musiała objąć zarówno sferę administracji, jak i usług medycznych.

Artur Borowicz

Artur Borowicz

Dyrektor

WPR Katowice

Pogotowie ratunkowe to skomplikowany organizm, w którym wiele zależy od koordynacji, nadzoru i planowania. Musimy dobrze zarządzać personelem, flotą karetek, lekami, sprzętem, środkami medycznymi, właściwie reagować na zgłoszenia i kierować pacjentów do odpowiednich placówek. Informatyzacja tylko fragmentów naszej aktywności nie miała większego wpływu na jakość obsługi. Dopiero system zintegrowany sprawił, że staliśmy się nowoczesnym, sprawnym, skoordynowanym organizmem realizującym usługi na najwyższym poziomie.

Ta inwestycja już się zwróciła. Koszty spadły o trzy miliony złotych rocznie, lepiej planujemy zakupy i stany magazynowe, sprawniej zarządzamy personelem, flotą samochodową, zgłoszeniami i raportowaniem.