Wybierz region
pl

BOŚ Bank

Centralny System Bankowy w BOŚ

Szczegóły wdrożenia

Bank Ochrony Środowiska zdecydował się na zmianę Centralnego Systemu Bankowego. Przedsięwzięciu nadano rangę jednego z kluczowych projektów wymienionych w strategii BOŚ. Zakładała ona intensywną ekspansję banku w segmencie efektywności energetycznej i modernizacji źródeł wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.

Napisali o wdrożeniu

Profil klienta

Bank Ochrony Środowiska logo

Bank Ochrony Środowiska jest polskim bankiem, który swoją ofertę kieruje do klientów indywidualnych i korporacyjnych. Wspiera działania samorządów i wspólnot mieszkaniowych. Wyróżnia się aktywnym uczestnictwem w projektach proekologicznych oraz kreowaniem produktów bankowych dla podmiotów zaangażowanych w ochronę środowiska naturalnego.

Asseco Poland współpracuje z Bankiem Ochrony Środowiska niemalże od momentu jego powstania. Pierwsze

wspólne projekty zrealizowano w 1994 roku. Obecnie Asseco jest strategicznym dostawcą rozwiązań informatycznych dla BOŚ, z których kilkanaście – w tym Centralny System Bankowy – jest autorstwa Asseco.

Marcin Stalpiński

Dyrektor Biura ds. Centralnego Systemu Bankowego

BOŚ Bank

Ważnym elementem decydującym o sukcesie było przygotowanie banku od strony regulacyjnej i organizacyjnej poprzez szkolenia oraz zmiany w procesach i regulacjach wewnętrznych Nie do przecenienia był udział przedstawicieli oddziałów banku na etapie testów oraz przy opracowywaniu Podręcznika Użytkownika.

Mariusz Klimczak

Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska

Bank Ochrony Środowiska

Uruchomienie Centralnego Systemu Bankowego pozwoli nam skrócić czas wprowadzania nowych produktów na rynek, zwiększyć efektywność procesów związanych z obsługą klienta oraz obszaru back-office, co niewątpliwie spowoduje wzrost konkurencyjności BOŚ na rynku.