Wybierz region
pl

Bank Spółdzielczy w Płońsku i Lubaczowie

Po pierwsze Klient.

Szczegóły wdrożenia

Kluczowym elementem wdrożenia było wypracowanie wspólnych procesów, ponieważ pomimo korzystania z podobnych narzędzi, każdy bank miał różne podejście do sprzedaży produktów i obsługi klienta.

Dlatego w pierwszym etapie projektu Asseco skupiło się na stworzeniu jednolitych standardów, w tym m.in. planu kont, schematów księgowych, drzewa produktów, procesów wewnętrznych i kanałów dystrybucji. Wypracowanie synergii w obszarze usług było konieczne, by instytucje mogły podnieść efektywności korzystania z platformy i zredukować koszty obsługi klienta.

Pomimo określenia wspólnych procesów księgowych, sprzedażowych, czy informacji zarządczej, Asseco zadbało, aby banki spółdzielcze zachowały pełną autonomię biznesu miedzy innymi w zakresie:

• kształtowania wartości parametrów handlowych w umowach z klientami, wysokości oprocentowania na produktach depozytowych i kredytowych,

• wysokości pobieranych opłat i prowizji

• kursu walut.

Profil klienta

Bank Spółdzielczy w Lubaczowie jest jednym z największych banków spółdzielczych w województwie podkarpackim, który posiada 10 filii i oddziałów. Bank zatrudnia ok. 100 osób, a jego suma bilansowa w 2020 roku wyniosła ponad 550 mln zł. Swoją pozycję buduje na wiarygodności i zaufaniu, dzięki czemu od ponad stu lat świadczy usługi finansowe dla lokalnej społeczności. Łączy tradycję z nowoczesnością, zapewniając przy tym indywidualne podejście do klienta.

Bank Spółdzielczy w Płońsku należy do grona banków, które w 2020 roku posiadały fundusze własne w wysokości ok. 60 mln zł. Swoją działalność prowadzi za pośrednictwem 9 oddziałów oraz 7 punktów obsługi i zatrudnia niemal 150 osób. Skuteczność realizowanych działań i systematyczny rozwój banku, znajdują odzwierciedlenie nie tylko we wzroście stanu depozytów i kredytów, ale też sumy bilansowej, która w 2020 roku wyniosła ponad 846 mln zł.

Obie instytucje są częścią Grupy Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS), która jest największym zrzeszeniem banków spółdzielczych w Polsce.