Wybierz region
pl

Bank Pekao S.A.

Weekend migracyjny w Banku Pekao.

Szczegóły wdrożenia

Bank Pekao w ramach wszczętej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A., przejął 3 stycznia 2021 r. przedsiębiorstwo i zobowiązania Idea Bank S.A. z określonymi w decyzji wyłączeniami. Tym samym rozpoczął się proces integracji oraz przygotowania do migracji klientów.

Przyjęte przez bank podejście zakładało przeniesienie wszystkich danych, również historycznych oraz numerów rachunków obowiązujących w migrowanym Banku, co do tej pory nie zdarzyło się na polskim rynku. Migracją zostało objętych ok. 270 tys. klientów, w tym 220 tys. firmowych i 50 tys. indywidualnych.

Skala i złożoność przedsięwzięcia sprawiły, że bank szukał partnera technologicznego, który zajmie się koordynacją technicznych aspektów procesu, a także przygotowaniem narzędzi wspierających transformację i weryfikację przeniesionych danych. Do realizacji tych zadań wybrał Asseco Poland.

Profil klienta

Bank Pekao jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 250 mld zł aktywów.Posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów i obsługuje ponad 6,1 mln klientów indywidualnych i biznesowych, w tym co drugą korporację w Polsce. W ramach przyjętej strategii bank intensywnie rozwija kanały cyfrowe oraz wdraża szybkie i wygodne procesy obsługi.