Wybierz region
pl
Zdjęcie rozwiązania ERP na tablecie.

Asseco Poland oferuje produkty oraz profesjonalne usługi IT dla przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych oraz handlowych. Naszym głównym atutem jest doświadczenie i specjalistyczna wiedza w zakresie wdrożeń ERP wiodących na świecie systemów ERP dedykowanych dla dużych oraz średnich przedsiębiorstw. 


Doświadczenie rynkowe

Mając na uwadze szczegółowe potrzeby oraz specyfikę Klientów, oferujemy usługi konsultingowo-wdrożeniowe w zakresie rozwiązań SAP, Oracle oraz Microsoft Dynamics AX. Jako kluczowy partner międzynarodowych producentów ww systemów, oferujemy swoim klientom szereg rozwiązań branżowych stworzonych przez wyspecjalizowane zespoły, które cechuje bogate doświadczenie i świadomość potrzeb klientów z poszczególnych obszarów.

Zdjęcie zespołu analityków w pracy.

Fotografia zespołu analizująca nowy system ERP.

Sprawdzony partner

Rozwiązania wertykalne są odpowiedzią na indywidualne specyficzne potrzeby poszczególnych gałęzi biznesu. Posiadamy rozległe kompetencje w zakresie wykorzystania narzędzi integracyjnych czołowych światowych producentów (SAP NetWeaver, IBM WebShere, Oracle Fusion, webMethods) w praktycznych zastosowaniach biznesowych. Dowodem uznania wysokich kompetencji w niniejszym obszarze jest fakt posiadania przez Asseco statusów: SAP NetWeaver Expert oraz IBM SOA Center of Excellence.


Obszary

Dział SAP

Zdjęcie zespołu przy pracy w SAP.Naszym głównym atutem jest doświadczenie i specjalistyczna wiedza w zakresie wdrożeń systemu SAP dedykowanego dla dużych oraz średnich przedsiębiorstw.

Stworzyliśmy Centrum Kompetencyjne Rozwiązań SAP, którego głównym atutem jest doświadczenie i specjalistyczna wiedza w zakresie kompleksowej implementacji rozwiązań SAP dla dużych firm, grup firm i organizacji o złożonej strukturze organizacyjnej. W zależności od wymogów Klienta bierzemy odpowiedzialność za wdrożenie pełnego zakresu aplikacji SAP, jak i za stronę techniczną instalacji SAP, łącznie z infrastrukturą systemowo-sprzętową, a następnie serwis całego rozwiązania obejmujący wspomniane elementy w rygorze umów SLA.

Kompetencje skupiają się w Dziale konsultingu SAP oraz Usług Technologicznych SAP, który zatrudnia ok. 50 osób:

 konsultantów biznesowych SAP

 architektów i technologów SAP

 programistów SAP (ABAB/Java)

 kierowników projektów z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu systemów SAP w dużych przedsiębiorstwach i instytucjach

 stałe współpraca z wieloma konsultantami zewnętrznymi – partnerami wdrożeniowymi

 

 

Wyspecjalizowani certyfikowani konsultanci.

 

Bogate doświadczenie wieloletnich projektów wdrożeniowych i serwisowych.

 

Nieustanny rozwój i podnoszenie kompetencji konsultantów.

 

Businessmani omawiający system.Jesteśmy  wieloletnim partnerem biznesowym firmy SAP. Umowa partnerska  SAP Partner Edge uprawnia nas do sprzedaży licencji, świadczenia usług wdrożeniowych oraz świadczenia serwisu rozwiązań SAP. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowych wdrożeniach rozwiązań SAP w sektorze energetycznym, produkcji (m.in. chemia, petrochemia, przemysł wydobywczy, produkcja ciągła)  i usługach. Specjalizujemy się we wdrożeniach procesów produkcyjnych i sprzedażowych, wdrożeniach dla wspólnych centrów księgowo-finansowych, awansowanych rozwiązań kontrolingowych oraz BI w przedsiębiorstwach. Poza wdrożeniami pakietu SAP ERP specjalizujemy się w budowie architektury systemów IT, świadczeniu usług integracji oraz tworzeniu i projektowaniu dedykowanych aplikacji kompozytowych na bazie technologii dostarczanej przez SAP NetWeaver.

 

SAP Active Quality Management

W styczniu 2012 roku, Asseco Poland S.A otrzymało, jako pierwsza firma w Polsce formalną akredytacje SAP w zakresie Active Quality Management,  Program aktywnego zarządzania jakością dla Partnerów SAP (SAP AQM Partner Quality Program) ma na celu formalne potwierdzenie jakości procesów sprzedażowych i wdrożeniowych, stosowanych przez firmy partnerskie. Asseco Poland S.A. w trakcie realizacji projektów SAP stosuje się do tzw. 10 zasad jakości określonych przez SAP:

1. Zrozumieć cele biznesowe i uwarunkowania techniczne Klienta.
2. Określić wspólnie z Klientem co zostanie dostarczone w danym czasie i określić warunki terminowej realizacji zobowiązań.
3. Współpracować z wszystkimi interesariuszami w celu osiągnięcia celów określonych przez Klienta.
4. Określić role i obowiązki uczestników projektu w początkowej fazie przedsięwzięcia.
5. Zapewnić dostępność na projekcie ludzi o odpowiednich uprawnieniach, umiejętnościach i doświadczeniu.

6. Zarządzać projektem profesjonalnie stosując formalną metodykę.
7. Identyfikować ryzyka i zarządzać nimi w sposób formalny we współpracy z Klientem.
8. Koniecznie zdefiniować plan zarządzania jakością i go przestrzegać.
9. Uświadomić wszystkim uczestnikom projektu gdzie standard oprogramowania SAP i wbudowane w niego najlepsze praktyki będą odpowiadać zdefiniowanym potrzebom.
10. Zapewnić odpowiedni poziom szkolenia dla uczestników projektu i użytkowników końcowych oraz wspomóc Klienta w zarządzaniu zmianą w organizacji.

 Zakres oferty SAP

 

Wdrożenia

Wdrożenia SAP HR (HCM)
Budowanie organizacji przyjaznej pracownikom jest łatwiejsze przy użyciu kompleksowego oprogramowania dla HR.

Wdrożenia SAP BI / BO / LUMIRA
Rozwiązania SAP analityki biznesowej pozwalają podejmować decyzje na postawie faktów.

Wdrożenia SAP HANA
Błyskawiczna analiza dużych wolumenów danych dzięki  innowacyjnej platformie In-memory SAP HANA.

Wdrożenia SAP Workflow (WF)
Automatyzacja przepływów pracy i zadań SAP Workflow jest bezpiecznym, stabilnym i niezawodnym mechanizmem stosowanym przez setki największych klientów SAP. 

 

Serwis i utrzymanie

Wsparcie aplikacyjne (moduły biznesowe)
Stosownie do oczekiwań realizujemy zadania pierwszej, drugiej lub trzeciej linii wsparcia, pomagamy rozwiązywać problemy bieżące, odkrywać nowe funkcje systemu, optymalizujemy efektywność pracy użytkowników.

SAP maintenance
Optymalizacja oraz efektywność eksploatowanych rozwiązań SAP zapewniona jest poprzez ciągłe wsparcie w zakresie usług SAP Maintenance.

Wsparcie technologiczne
Zespół technologiczny Asseco Poland S.A. oferuje szeroki zakres usług  wsparcia klientów w zakresie platformy SAP NetWeaver.

 

Usługi technologiczne

Integracje / migracje danych
System DQTR jest rozwiązaniem dedykowanym do zadań związanych migracją i czyszczeniem danych. Zakres funkcjonalny systemu jest efektem wieloletnich doświadczeń.

SAP BASIS
Nasz doświadczony zespół konsultantów świadczy pełen zakres usług w zakresie technologii SAP BASIS. Wspieramy naszych klientów we wszystkich etapach cyklu życia rozwiązań SAP.

Rozwiązania portalowe i mobilne
Zespół Asseco posiada kompetencje i doświadczenia wdrażania rozwiązań SAP w oparciu o technologie portalowe i rozwiązania mobilne.

 

Ponadto wspieramy naszych klientów w obszarach

Konsulting SAP

Oprogramowanie SAP ERP to najbardziej zaawansowane rozwiązanie na rynku i jednocześnie sprawdzona platforma, która zyskała zaufanie największych organizacji na świecie oraz małych i średnich przedsiębiorstw z 25 różnych branż.

Szkolenia SAP

Asseco Poland oferuje klientom szeroką gamę szkoleń dla rozwiązań SAP AG pozwalających zdobyć wiedzę zarówno o produktach jak i najlepszych praktykach biznesowych stosowanych w wiodących przedsiębiorstwach na świecie. Usługi szkoleniowe Asseco Poland – w ujęciu SAP uwzględniają wszelkie wymagania organizacji związane z wdrażaniem oraz utrzymaniem rozwiązań SAP. 

Archiwizacja SAP

Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom wielu organizacji Asseco Poland przygotowało kompletną i nowatorską ofertę obejmującą rozwiązanie klasy ECM. Oferowany pakiet jest wielowarstwowym produktem łączącym komponenty umożliwiające użytkownikowi systemu SAP wydajne i intuicyjne pozyskiwanie, gromadzenie, wyszukiwanie oraz zarządzanie dowolnymi typami dokumentów, które w sposób automatyczny mogą być załączane do wybranych obiektów biznesowych SAP.

Rollout SAP

Projekty Rollout to implementacja rozwiązań narzuconych przez centrale grup kapitałowych do spółek-córek. Standaryzacja rozwiązań informatycznych w dobie globalnej konkurencji umożliwia precyzyjne zarządzanie oraz analizę danych w obszarze całej grupy kapitałowej. Odwzorowanie identycznych standardów w spółkach zlokalizowanych poza centralą grupy kapitałowej jest często niemożliwe, co warunkuje wiele czynników takich jak: waluta, region, język, specyfika biznesowa, przepisy prawne, księgowe. 

Upgrade SAP

Potrzeba implementacji nowych rozwiązań, funkcjonalności czy zbyt wysokie koszty utrzymywania starszych rozwiązań systemowych rodzą potrzebę uaktualnienia wersji SAP.

 

Dział konsultingu Microsoft Dynamics AX

 

W ramach Pionu Przedsiębiorstw Asseco Poland zlokalizowany jest jeden z największych zespołów zajmujących się Microsoft Dynamics AX w Polsce. Potwierdzeniem naszych umiejętności jest ponad 100 certyfikatów ze znajomości systemu. Przez wiele lat swojej działalności dopracowaliśmy się wielu unikalnych rozwiązań i dodatkowych funkcjonalności oraz modułów w zakresie systemu Microsoft Dynamics AX, które zdecydowanie poszerzyły jego funkcjonalność. Zdjęcie zespołu podczas pracy w Microsoft Dynamics AX.

Potwierdzeniem naszych kompetencji jest zdobycie wielu wyróżnień i nagród

 

 Status członka Microsoft Business Solutions President’s Club

Wyróżnienie przyznawane jest dla 5% najlepszych partnerów na świecie spełniających ściśle określone kryteria. Jako pierwsza firma z Europy Środkowo – Wschodniej zostaliśmy zaproszeni do tego elitarnego grona.

 

 Zostaliśmy finalistą Microsoft Dynamics Partner of the Year

Wyróżnienie zostało nam przyznane na konferencji „Microsoft Worldwide Partner Conference 2008”. Nominację dostaliśmy jako jedyna firma z regionu EMEA (Europa Środkowo Wschodnia, Afryka).

 

 Tytuł Partner Roku

Prestiżowy tytuł przyznawany tylko jednej firmie z całego kanału partnerskiego za całokształt pracy. Co roku kapituła konkursu przyznaje ten tytuł jednej firmie. W roku 2007, 2008 i 2009 zaszczyt ten przypadł właśnie nam. Kolejny raz zostaliśmy wyróżnieni tytułem Partnera Roku w obszarze Dynamics AX. Otrzymaliśmy statuetkę partnera roku w najbardziej prestiżowej kategorii Dynamics AX.

 

Nasze kompetencje w zakresie Dynamics AX

 

Doradztwo, wdrażanie i opiekę powdrożeniową systemu klasy ERP Microsoft Dynamics AX w obszarach: finansów, controlingu, sprzedaży i dystrybucji, logistyki, planowania i rozliczanie produkcji, inwestycji, prowadzenia projektów, gospodarki magazynowej, gospodarki remontowej, zarządzania nieruchomościami, zaawansowanej windykacji, kadr i płac, zarządzania relacjami z klientami, serwis, kokpity menadżerskie.

 

Doradztwo, wdrażanie i opiekę powdrożeniową autorskich, wertykalnych wersji systemu klasy ERP Microsoft Dynamics AX dla m.in. następujących branż: budowlana, utility, medialna.

 

Szkolenia merytoryczne i techniczne z zakresu pracy z systemem Microsoft Dynamics AX.

 

Budowanie dedykowanych modułów w systemie Microsoft Dynamics AX uwzględniających specyfikę branżową klientów. Audyt i optymalizacja działających instalacji systemu Microsoft Dynamics AX.

Dział aplikacji Oracle oraz Usług konsultingowych

Fotografia dwójki ludzi dyskusujących o aplikacjach Oracle.Dział aplikacji Oracle oraz Usług konsultingowych składa się z zespołu konsultantów Oracle, analityków biznesowych i programistów posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie. Jest to grupa, która potrafi nie tylko pracować, ale również elastycznie współpracować. Niezależnie od problemu, jaki stawia przed nami sprzęt, klient, czy ograniczenie technologiczne, kreatywnie szukamy rozwiązania, nie odrzucając żadnego pomysłu. Dzięki temu możemy przygotowywać najlepsze projekty na miarę potrzeb i oczekiwań klienta. Większość pracowników działu to absolwenci wiodących polskich uczelni technicznych m.in. Politechniki Warszawskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Łódzkiej, Wojskowej Akademii Technicznej. Są specjalistami w zakresie systemów informatycznych, inżynierii obliczeniowej, automatyki, telekomunikacji. Pracownicy działu posiadają kilkuletnie doświadczenie we wdrażaniu aplikacji Oracle, a także specjalizują się w przeprowadzaniu analiz biznesowych oraz tworzeniu systemów dedykowanych.

 

Oferta - usług

 

 

 

 

 

 

Doradztwo IT – określenie potrzeb w obszarze IT, dobór sprzętu i oprogramowania, opracowanie strategii informatyzacji, przeprowadzanie oceny wykonalności projektów. W zakresie doradztwa IT zespół konsultantów opiera się na sprawdzonych metodologiach i doświadczeniu wypracowanemu poprzez realizację dotychczasowych analiz i projektów. Kluczem do sukcesu jest także ścisła współpraca z Klientem zapewniająca pełną kontrolę kierunku wybieranych dróg rozwoju.

 

Tworzenie oprogramowania – opracowanie rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta z uwzględnieniem specyfiki danej firmy, min.: wielkości, profilu działalności oraz sektora rynku w którym funkcjonuje. Kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji systemu, a także w trakcie utrzymania.

 

Analiza biznesowa – proces ten przygotowuje przedsiębiorstwa do budowy lub wprowadzenia złożonego systemu informatycznego. Podczas analizy biznesowej zespół konsultantów pracuje wspólnie z Klientem, aby zrozumieć w pełni zasady biznesowe w oparciu o które działa organizacja. W rezultacie możliwe jest określenie jakie środowisko aplikacyjno-sprzętowe jest w stanie podnieść efektywność działania organizacji oraz wspomóc bieżące funkcjonowanie obszarów poddanych analizie.

 

Wdrożenia systemów informatycznych w zakresie aplikacji Oracle (systemy klasy BI, EPM, ERP), systemów wydawniczych, systemów identyfikacji (ICMS) w sektorach: finansowym, administracji publicznej, a także przemysłu, handlu i usług.

 

Integracja systemów – opracowywanie i wdrażanie interfejsów do współpracy pomiędzy systemami pochodzącymi od różnych dostawców, tworzenie strategii integracji różnych systemów teleinformatycznych, adaptacja istniejących systemów do nowych potrzeb użytkowników.

 

Warto przeczytać


Kontakt z Pionem Przedsiębiorstw - rozwiązania ERP