Wybierz region
pl
Zdjęcie analityków biznesowych przy pracy.

Asseco Poland S.A. jest znaczącym dostawcą rozwiązań klasy Business Intelligence na polskim rynku. Posiadamy silna pozycję w sektorach finansowym, telekomunikacyjnym i rozwiązaniach usługach dla sektora publicznego.

Stale pracujemy nad rozszerzeniem naszych referencji o instytucje z innych sektorów jak zdrowie, ubezpieczenia czy przedsiębiorstwa. Wdrożyliśmy ponad 20 hurtowni danych w instytucjach finansowych. Z naszej oferty w tym zakresie korzystają między innymi: Bank PKO BP, Telekomunikacja Polska i GUS. Jesteśmy kluczowym dostawcą na rynku rozwiązań sprawozdawczych w zakresie sprawozdawczości obligatoryjnej do NBP oraz systemów klasy AML wspierających instytucje finansowe w procesach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (sprawozdawczość dla GIIF).

Dysponujemy kadrą ok. 100 wykwalifikowanych specjalistów, w tym konsultantów biznesowych oraz architektów specjalizujących się w różnych technologiach. Oferujemy zarówno rozwiązania projektowane od podstaw na bazie wymagań konkretnego klienta, jak również gotowe produkty wymagające jedynie wdrożenia. Nieustannie pracujemy nad unowocześnianiem naszej oferty zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej jak i w zakresie nowych technologii.

Warto przeczytać

Referencje

Jörg Hessenmüller

Jörg Hessenmüller

Wiceprezes Zarządu ds. Finasowych

mBank

Wdrożenie zintegrowanych aplikacji Asseco CCR oraz Asseco CMR pozwoliło zrealizować nałożone przez regulatorów wymaganie, związane z terminowym przekazywaniem przez Bank raportów jednostkowych i skonsolidowanych, w zakresie sprawozdawczości obowiązkowej EBA. Rozwiązanie Asseco Poland umożliwia szczegółową analizę i weryfikację raportowanych danych oraz intuicyjną i wydajną pracę wielu użytkowników równocześnie, co ma istotne znaczenie w przypadku zbierania i przygotowania danych w ramach grupy kapitałowej.

Zrealizowaliśmy wdrożenia dla ponad 50 instytucji

Deutsche Bank Polska S.A. logo
PKO Bank Polski logo
Volkswagen Bank logo
mBank logo

Skontaktuj się z Pionem BI