Wybierz region
 • Asseco South Eastern Europe
 • Albania
 • Bosnia and Hercegovina
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Kosovo
 • Macedonia
 • Moldova
 • Montenegro
 • Romania
 • Serbia
 • Slovenia
 • Turkey
pl

Opole

Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola

Szczegóły wdrożenia

Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania wraz z usługami towarzyszącymi w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO), współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

Opole_2.pdf

Napisali o wdrożeniu

Profil klienta

OSTO to bardzo wydajna sieć światłowodowa (tzw. sieć generacji NGN/NGA – ang. next generation network/acces), w której węzły rdzeniowe połączone są łączami o przepustowości 10Gbps, a węzły dostępowe łączami o przepustowości 1Gbps. Jest to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań tego typu w Polsce. Asseco Poland dostarczyło niezbędny oprogramowanie, sprzęt i usługi.

Jarosław Starszak

Naczelnik Wydziału Informatyki

Urzą Miasta Opole

W pierwszej kolejności zmianę odczują instytucje publiczne. Jednostki samorządowe zostaną włączone do miejskiego systemu obiegu dokumentów. OSTO pozwoli na bardzo szybką wymianę danych. Przykładowo, plik o rozmiarze 800 Mb będzie można przesłać w zaledwie kilka sekund, z prędkością 10000 razy większą niż w przypadku Internetu o prędkości 2Mb/s.