Select region
en

Opole

The construction of Optical ICT Network Opole, Stage II

Details of implementation

The subject of the contract was the supply of ICT hardware and software together with accompanying services in the framework of the implementation of the project. “ The construction of Optical ICT Network Opole (OSTO), cofinanced by the European Union from the European regional development fund within the framework of the regional operational programme of the province of Opole for the period 2007-2013.

About

Client's profile

Opole logo

OSTO to bardzo wydajna sieć światłowodowa (tzw. sieć generacji NGN/NGA – ang. next generation network/acces), w której węzły rdzeniowe połączone są łączami o przepustowości 10Gbps, a węzły dostępowe łączami o przepustowości 1Gbps. Jest to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań tego typu w Polsce. Asseco Poland dostarczyło niezbędny oprogramowanie, sprzęt i usługi.

Jarosław Starszak

Head of IT Dept.in the City of Opole

City of Opole

In the first place, the change will benefit the public institutions. Municipalities will be included in the municipal system of document circulation. OSTO allows for very rapid exchange of data. For example, you can upload an 800 MB file in just a few seconds, a speed 10000 times greater than in case of the 2 Mb/s Internet.