Select region
en
  • PL
  • EN
Warszawa
Organizer: MMConferences SA
+ Print

Asseco Partnerem Strategicznym Big Data CEE Congress

Najważniejszym know how współczesnego biznesu jest wiedza o tym jakie dane posiadamy, jak je rozumieć oraz jak wykorzystać je biznesowo. Informacja niezmiennie stanowi podstawowy i kluczowy zasób gwarantujący funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa. Wielkie Wolumeny Danych są wyzwaniem, ale także szansą na wykorzystanie wielu danych, które są generowane zarówno poprzez społeczeństwo, administrację jak i biznes.

Wyścig w konkurencyjnym środowisku wymaga zdolności pozyskiwania, analizowania i łączenia danych z różnych źródeł. Konieczność nadążania za oczekiwaniami klienta, wskazanie trendów, przyzwyczajeń i oczekiwań które analizować można w czasie rzeczywistym wymaga kompleksowego podejścia do systemu zarządzania danymi. Big Data stanowi klucz do sukcesu nowoczesnej firmy i podnoszenia jej konkurencyjności w dynamicznie zmiennym środowisku biznesowym. U podstaw powodzenia stosowania tego typu rozwiązań leży idea (pomysł), talent – zrozumienie tego, co chcemy osiągnąć oraz dobranie odpowiedniej platformy produktowej.

Jak pozyskać dane? Gdzie je kupić? W jaki sposób optymalnie przeanalizować? I ostatecznie, w jaki sposób wyciągnięte z analizy wnioski skutecznie wdrożyć i wykorzystać do budowania przewagi kompetencyjnej? Kluczem do rozwiązania tych i innych zagadnień jest Big Data.

Big Data jest odpowiedzią na jeden z najważniejszych tematów biznesowych w regionie, jakim jest możliwość użycia danych, komunikowaniu urządzeń różnego typu a także utworzenia ekosystemu produktów i usług.

Wydarzenie stanowi unikalne, prestiżowe i ugruntowane na rynku spotkanie najważniejszych przedstawicieli każdego sektora biznesu, administracji rządowej i samorządowej, mediów i nauki. Tworzy zarazem unikalną możliwość konfrontowania i wymiany doświadczeń z ekspertami zajmującymi się tą specyficzną i niezwykle rozwojową częścią działalności nie tylko w obszarze Big Data, ale także krajowego i międzynarodowego rynku, praktycznego wykorzystania technologii i rozwiązań. To strategiczne spotkanie już na stałe wpisało się w biznesowe kalendarze, gromadząc najważniejszych przedstawicieli reprezentujących obszar pomysłu, wiedzy i technologii największych firm krajowych i globalnych wszystkich sektorów biznesu. Jest także doskonałą okazją do nawiązania i zacieśnienia relacji biznesowych dla wszystkich liderów, którzy chcą wyznaczać kierunki rozwoju.

Related links


+ Print