Select region
en
  • PL
  • EN
Wisła, Hotel Gołębiewski
Organizer: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
+ Print

Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE’19

W ciągu siedemnastu lat istnienia Konferencja SIwE stała się największym i najpoważniejszym spotkaniem branży energetycznej w obszarze informatyki. W ostatniej edycji konferencji udział wzięło ponad 600 Uczestników z ponad 150 firm i instytucji: przedstawicieli urzędów administracji państwowej, energetyki, świata nauki oraz sektora IT.

XVIII edycja Konferencji kontynuuje temat zainaugurowany w roku 2018 - start’upy w energetyce. Energetyka jest ogromną gałęzią gospodarki, od której poprawnego działania zależą praktycznie wszystkie pozostałe dziedziny przemysłu, stąd też jest często bardzo zachowawcza w swoim działaniu. Bardzo szybki rozwój nowych technologii sprawia, że musi być gotowa do sprostania nowym zadaniom stawianym zarówno przez biznes jak też Klientów. Najważniejsze zagadnienia, które zostaną poruszone w tegorocznej edycji to: cyberbezpieczeństwo infrastruktury energetycznej, energetyczne start-upy, systemy łączności w energetyce, systemy wspierające obrót energią elektryczną, rozwiązania informatyczne dedykowane dla przedsiębiorstw wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

Related links


+ Print