Wybierz region
pl

Akcjonariat

akcjonariat Asseco
  Liczba akcji i głosów na WZA % udział w  WZ

Cyfrowy Polsat (1)

8 405 327 10,13%

Adam Góral Fundacja Rodzinna (2)

8 310 000 10,01%

Allianz OFE (3)

8 300 027 9,99%

Nationale-Nederlanden OFE (4)

4 171 121 5,03%
Pozostali akcjonariusze

39 004 956

47,00%
Asseco Poland (5) - akcje własne*

14 808 872

17,84%
  83 000 303 100,00%

 *Akcje własne nabyte w ramach programu skupu akcji własnych ogłoszonego w dniu 6.09.2023 roku. Zgodnie z art. 364 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych Asseco Poland S.A. nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych. 

(1) Zgodnie z raportem bieżącym nr 30/2023 z dnia 25.09.2023 r.
(2) Zgodnie z raportem bieżącym nr 6/2024 (link_1, link_2) i raportem bieżącym nr 7/2024 (link_1, link_2) z dnia 26.04.2024 r.
(3) Zgodnie z raportem bieżącym nr 35/2023 z dnia 20.11.2023 r.
(4) Zgodnie z raportem bieżącym nr 21/2015 z dnia 19.10.2015 r.
(5) Zgodnie z raportem bieżącym nr 28/2023 z dnia 21.09.2023 r.