Wybierz region
pl

Akcjonariat

akcjonariat Asseco
Liczba akcji i głosów na WZA Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
OFE PZU SA - Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa (1) 4 281 040 5,16%
Aviva OFE Santander - ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa (2) 12 421 923 14,97%
Adam Góral - Rzeszów (3) 8 083 000 9,74%
NN OFE - ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa (4) 4 171 121 5,03%
Pozostali akcjonariusze 54 043 219 65,11%
83 000 303 100%
(1) Zgodnie z raportem bieżącym nr 38/2010 z dnia 2 czerwca 2010, (2) Zgodnie z raportem bieżącym nr 9/2019 z dnia 8 lipca 2019
(3) Zgodnie z raportem bieżącym nr 51/2012 z dnia 15 grudnia 2012, (4) Zgodnie z raportem bieżącym nr 21/2015 z dnia 19 października 2015