Wybierz region
pl

Akcjonariat

akcjonariat Asseco
  Liczba akcji i głosów na WZA % udział w  WZ

Cyfrowy Polsat (1)

19 047 373 22,95%

Allianz PTE (2)

9 379 027

11,30%

Adam Góral (3)

8 083 000 9,74%

Generali PTE (4)

4 684 688 5,64%

Nationale-Nederlanden PTE (5)

4 171 121 5,03%
Pozostali akcjonariusze

37 635 094

45,34%
  83 000 303 100,00%

 

 

(1) Zgodnie z raportem bieżącym nr 20/2020 z dnia 31.07.2020
(2) Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2023 z dnia 05.01.2023 oraz skorygowanym raportem bieżącym nr 2/2023 z 09.01.2023
(3) Zgodnie z raportem bieżącym nr 51/2012 z dnia 15.12.2012
(4) Zgodnie z raportem bieżącym nr 4/2023 z dnia 03.02.2023
(5) Zgodnie z raportem bieżącym nr 21/2015 z dnia 19.10.2015