Wybierz region
pl

Akcjonariat

akcjonariat Asseco
  Liczba akcji i głosów na WZA % udział w  WZ

Allianz OFE (1)

8 979 027

10,82%

Cyfrowy Polsat (2)

8 405 327 10,13%

Adam Góral (3)

8 083 000 9,74%

Nationale-Nederlanden OFE (4)

4 171 121 5,03%
Pozostali akcjonariusze

  38 552 956

46,44%
Asseco Poland (5) - akcje własne*

14 808 872

17,84%
  83 000 303 100,00%

 *Akcje własne nabyte w ramach programu skupu akcji własnych ogłoszonego w dniu 6.09.2023 roku. Zgodnie z art. 364 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych Asseco Poland S.A. nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych. 

(1) Zgodnie z raportem bieżącym nr 13/2023 z dnia 16.05.2023
(2) Zgodnie z raportem bieżącym nr 30/2023 z dnia 25.09.2023
(3) Zgodnie z raportem bieżącym nr 51/2012 z dnia 15.12.2012
(4) Zgodnie z raportem bieżącym nr 21/2015 z dnia 19.10.2015
(5) Zgodnie z raportem bieżącym nr 28/2023 z dnia 21.09.2023