Wybierz region
pl
  • PL
  • EN

Projekty zrealizowane

Projekty B+R

Projekt AUMIS

Badania prototypu na wczesnym etapie gotowości technologicznej w zakresie interoperacyjności międzynarodowej, rozszerzalności oraz skalowalności, w celu wdrożenia do produkcji systemu Asseco Utility Management...

Projekt Śląski Klaster Lotniczy

Celem projektu było nawiązanie relacji biznesowych zarówno z kooperantami, dostawcami komponentów oraz instytucjami B+R, na rzecz rozwoju produktów i usług, w tym wprowadzenia kluczowych rozwiązań technologicznych...

Projekt FRED-T

„Modelowe rozwiązanie informatycznej branżowej karty pacjenta
na bazie doświadczeń psychiatrii polskiej”

Projekt BIPSE

„System zapewnienia bezpiecznej komunikacji IP w obszarze zarządzania siecią elektroenergetyczną” (BIPSE), Nr O ROB 0074 03 001

Projekt BSWD

„Wykonanie prototypu bezpiecznego systemu do przesyłania danych pomiędzy różnymi sieciami niejawnymi z wykorzystaniem sieci publicznych” (BSWD), Umowa Nr INNOTECH-K2/IN2/14/181896/NCBR/12

Projekt PSR

„Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające projektowanie systemu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województwo” (PSR), Nr O ROB 0015 03 001

Projekt PZK

Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” (PZK), Nr O ROB 0016 03 002

Projekt RSSZ

„System informatycznego wsparcia rozwoju zdolności oraz identyfikacji potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP” (RSSZ), Nr O ROB 0069 03 001

Projekt SBN

„System Bezpieczeństwa Narodowego RP” (SBN), Nr O ROB 0076 03 001

Projekt SMIT

„System Monitorowania Infrastruktury Telekomunikacyjnej” (SMIT), Umowa Nr INNOTECH-K2/IN2/14/181896/NCBR/12

Projekt Def4000

„Opracowanie interoperacyjności międzynarodowej i rozszerzalności funkcjonalnej w systemie Core-Banking.” (def4000). Umowa nr POIG.01.04.00-00-168/13-00

AVAGAT

Badania w zakresie modelowania i przetwarzania kontekstu z użyciem Machine Learning, wypracowanie koncepcji Wielostrumieniowego Procesora Kontekstu oraz jego implementacja w prototypie systemu Avagat, w celu...

Projekt BIO-PKI

"Techniki biometryczne oraz PKI w nowoczesnych dokumentach tożsamości i ochronie systemów informacyjnych” (BIO-PKI) Nr O RBO 0027 01/ID 27/2

Projekt SPOT

„Prototyp systemu perymetrycznej ochrony telekomunikacji infrastruktury krytycznej” (SPOT) Nr OR00012612

Projekt BMK

„Budowa Maszyny Korelującej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Projekt NTHS

„Opracowanie metod, technologii na potrzeby systemu obsługi sieci jednostek służby zdrowia w zakresie interoperacyjności, rozszerzalności funkcjonalnej oraz skalowalnego procesu wdrożenia”

Projekt MSI

„Opracowanie oraz wytworzenie elastycznego i skalowalnego Medycznego Systemu Informatycznego MSI Nr WKP 1/1.4.1/1/2006/83/83/638/2007”

Projekt PKP

„Modelowe rozwiązanie informatycznej branżowej karty pacjenta
na bazie doświadczeń psychiatrii polskiej” Nr WKP 1/1.4.1/1/2006/53/53/578/2006/U.

Projekt Sales Agent

„Opracowanie i wdrożenie systemu obsługującego proces sprzedaży produktów i usług bankowych realizowanych przez franczyzowe sieci pośredników oraz sieci agentów instytucji bankowych” Nr KB/105/12818/IT-C/U/08

Projekt TSDD

„Technologia szybkiego dostępu do danych TSDD” Nr WKP 1/1.4.1/1/2006/166/166/ 723/2007/U

Projekt WKUP

„System Wirtualnego Konsultanta Usług Publicznych realizowanych w regionie oparty na technikach semantycznych” Nr 6 ZR9 2005C/06668.

Projekt e-learning

„Opracowanie i wdrożenie e-learningowej usługi szkoleniowej wspomagającej proces szkoleń pracowników banku w zakresie obsługi systemu głównego” Nr WKP 1/1.4.1/1/2006/83/83/638/2007”

Projekt PWB

"Prototyp podsystemu zapewnienia wielopoziomowego bezpieczeństwa w międzydomenowej wymianie informacji w środowisku SOA” (PWB) Nr OR00 0002 11

Projekt SZB

"System Zapewnienia Bezpieczeństwa (SZB) dla środowiska federacji systemów” Nr 414/BO/A

Projekt CAT

"Zintegrowany system informacyjny wspomagający działania antyterrorystyczne CAT” Nr O ROB 0025 01

Projekt ABAS

"Opracowanie i wdrożenie systemu Asseco Business Intelligence Application Suite – ABAS” Nr 04556/1/C.ZR10-6/2010

Projekty inwestycyjne