Wybierz region
pl
 • PL
 • EN

Projekty zrealizowane

Projekt BIPSE

„System zapewnienia bezpiecznej komunikacji IP w obszarze zarządzania siecią elektroenergetyczną” (BIPSE), Nr O ROB 0074 03 001

„Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa”

„System zapewnienia bezpiecznej komunikacji IP w obszarze zarządzania siecią elektroenergetyczną” (BIPSE) Nr O ROB 0074 03 001

jest realizowany w ramach projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Partner w konsorcjum w składzie: 

 1. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego;
 2. Asseco Poland S.A.;
 3. Wojskowy Instytut Łączności;
 4. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa.

Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego infrastruktury technologicznej operatorów systemów elektroenergetycznych i wytwórców energii elektrycznej. Stworzony system zapewniać będzie kompleksową ochronę infrastruktury teleinformatycznej systemu elektroenergetycznego w tym poprzez wykrywanie zagrożeń, analizę i filtrację ruchu, inteligentne i aktywne monitorowanie urządzeń oraz zapewnienie niezawodnego i odpornego na ataki hakerskie przesyłu ruchu technologicznego.

 • Okres realizacji projektu: 19.12.2012 r. – 18.12.2015 r.
 • Całkowite nakłady na realizację projektu: 5 946 239,00 PLN
 • Wartość wydatków kwalifikowanych: 5 946 239,00 PLN
 • Wysokość dofinansowania: 5 324 545,00 PLN (w tym 2 424 581,00 PLN dla Asseco Poland S.A.)
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - Lider Konsorcjum Naukowo – Przemysłowego
 • Asseco Poland S.A. - Partner w Konsorcjum Naukowo – Przemysłowym
 • Wojskowy Instytut Łączności - Partner w Konsorcjum Naukowo - Przemysłowym
 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Partner w Konsorcjum Naukowo – Przemysłowym
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju -  Instytucja Pośrednicząca

Badania naukowe i prace rozwojowe niezbędne do osiągnięcia celów projektu zostały podzielone na trzy podstawowe fazy:

 • fazę badawczą, obejmującą zadania związane z pracami analitycznymi i koncepcyjnymi zakończoną potwierdzeniem osiągnięcia IV poziomu gotowości technologicznej;
 • fazę projektowo-wytwórczą, obejmującą zadania związane z opracowaniem projektu, wykonaniem podstawowych komponentów systemu ochrony oraz ich weryfikacją w środowisku zbliżonym do rzeczywistego zakończone potwierdzeniem osiągnięcia VI poziomu gotowości technologicznej;
 • fazę eksperymentalną, obejmującą prace związane z testowaniem, weryfikacją oraz walidacją prototypu systemu ochrony prowadzone w warunkach operacyjnych, zarówno na platformie badawczej, jak i w wybranych stacjach i u wybranych wytwórców, zakończone potwierdzeniem osiągnięcia VIII poziomu gotowości technologicznej.

Podstawowym produktem projektu będzie gotowe i sprawdzone oprogramowanie systemu zapewnienia bezpiecznej komunikacji IP w obszarze zarządzania siecią elektroenergetyczną. Przeprowadzone zostaną testy w realnych warunkach potwierdzające możliwość wdrożenia prototypowego rozwiązania w dostarczonej postaci, przy czym wdrożenie w obiekcie stacji elektroenergetycznej innym, niż udostępniony do testów, może wymagać adaptacji do szczególnych potrzeb obiektu.