Wybierz region
pl

Cloud Migration

Migracja danych do chmury ORACLE

Migracja danych do chmury Oracle to proces przenoszenia danych i aplikacji do nowoczesnego, skalowalnego środowiska chmurowego. Głównym celem transferu danych jest optymalizacja operacji, zwiększenie wydajności i skalowalności, a także korzystanie z zaawansowanych narzędzi i technologii dostępnych w chmurze. Transformacja cyfrowa jest kluczowym krokiem dla organizacji, które dążą do zwiększenia wydajności, zabezpieczenia i elastyczności swoich systemów. Migracja do chmury Oracle umożliwia optymalizację zasobów, redukcję kosztów eksploatacji oraz zapewnia dostępność danych na żądanie.

Asseco jako partner Oracle oferuje narzędzia i usługi wspierające ten proces, co sprawia, że migracja danych do chmury Oracle wspiera innowacyjność i konkurencyjność każdego biznesu. Nasze zespoły IT i specjaliści od baz danych pracują nad bezpiecznym i efektywnym przeniesieniem danych, zapewniając kontynuację działania systemów i zachowując pełną integralność danych.

Oracle


Migracja danych do chmury ORACLE – sprawdź, co oferujemy

Migracja infrastruktury on-premise do chmury

Przeniesienie infrastruktury lokalnej do chmury Oracle umożliwia efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów oraz dostęp do nowoczesnych technologii, co przyczynia się do zwiększenia wydajności i efektywności operacyjnej. Korzystanie z chmury pozwala organizacjom skoncentrować się na głównym obszarze swojej działalności, zamiast na zarządzaniu infrastrukturą IT.

Migracja do Autonomus Data Base oraz Migracja do usługi bazy danych Oracle Data Base as a Service [DAAS]

Migracja do Autonomus Data Base pozwala na podniesienie efektywności i skalowalności baz danych, jednocześnie automatyzując wiele procesów związanych z zarządzaniem nimi. Migracja do usługi Oracle Data Base as a Service (DBaaS) umożliwia korzystanie z baz danych Oracle w modelu subskrypcyjnym, co eliminuje potrzebę inwestowania we własne zasoby IT. Oba rozwiązania przynoszą liczne korzyści, takie jak zwiększona efektywność, elastyczność i oszczędności w zarządzaniu bazami danych.


Backup baz danych Oracle do chmury Oracle

Tworzenie kopii zapasowych baz danych w chmurze Oracle pozwala skutecznie zabezpieczyć dane przed ewentualną utratą. Usługa zapewnia także możliwość ich szybkiego przywrócenia w przypadku awarii lub innych potencjalnych zagrożeń. Dzięki temu ciągłość działalności organizacji jest zapewniona, a ryzyko strat związanych z utratą danych jest zminimalizowane.

Migracja Oracle OBIEE i OAS do usługi Oracle Analytics (OAC)

Migracja z Oracle OBIEE i OAS do usługi Oracle Analytics Cloud (OAC) umożliwia korzystanie z zaawansowanych narzędzi analitycznych w chmurze. Zapewnia dostęp do najświeższych danych i funkcji analitycznych, które wspomagają wyciąganie wniosków z danych oraz podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych. Dodatkowym atutem jest redukcja kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem infrastruktury IT.


Migracja baz danych on-premise do chmury

Przenoszenie baz danych Oracle z lokalnych serwerów do chmury przyczynia się do obniżenia wydatków związanych z zarządzaniem i utrzymaniem infrastruktury IT. Rozwiązanie to ułatwia dostęp do danych oraz efektywniejsze zarządzanie nimi.

Migracja danych do chmury (ODI i OCI Data Integration)

Transfer danych do Oracle Cloud przy wykorzystaniu narzędzi ODI i OCI Data Integration to efektywny, uporządkowany i bezpieczny sposób na przeniesienie informacji z różnych źródeł. Uzyskuje się dzięki temu lepszy dostęp do aktualnych danych oraz sprawne zarządzanie nimi. Korzyści to wzrost wydajności i efektywności organizacji. Dodatkowo migracja danych do chmury Oracle gwarantuje ciągłość działania i minimalizuje potencjalne ryzyko utraty danych.Korzyści biznesowe wynikające z migracji danych do chmury ORACLE

Migracja do chmury Oracle umożliwia firmom optymalizację operacji, zwiększenie efektywności i konkurencyjności, jednocześnie minimalizując koszty i ryzyko związane z IT.

 

Oszczędności

Eliminujesz lub redukujesz koszty związane z zakupem, utrzymaniem i aktualizacją własnej infrastruktury IT.

 

Skalowalność

Umożliwiasz łatwe skalowanie zasobów, w zależności od potrzeb biznesowych, co pozwala elastycznie reagować na zmieniające się wymagania.

 

Automatyzacja

Automatyzujesz procesy zarządzania danymi, co przekłada się na mniejszą ilość pracy manualnej i redukcję błędów.

 

Bezpieczeństwo

Stosujesz zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie, autentykacja wielopoziomowa i regularne aktualizacje, które chronią dane przed zagrożeniami.

 

Dostępność

Otrzymujesz gwarancję ciągłości działania dzięki wielu centrom danych, które zapewniają redundancję i ochronę przed awariami.

 

Aktualizacje

Dostajesz regularne aktualizacje oprogramowania i aplikacji, które zapewniają, że systemy są zawsze na bieżąco z najnowszymi technologiami i zabezpieczeniami.

 

Integracja

Łatwo integrujesz swoje zasoby z innymi usługami i aplikacjami w chmurze, co pozwala na tworzenie złożonych ekosystemów biznesowych.

 

Innowacje

Otrzymujesz dostęp do najnowszych narzędzi i technologii w chmurze Oracle, umożliwiając szybsze wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

 

Backup i odzyskiwanie danych

Automatycznie tworzysz kopie zapasowe oraz łatwo przywracasz dane, dzięki czemu zwiększa się ich bezpieczeństwo oraz minimalizuje ryzyko ich utraty.Kontakt

Chcesz przenieść dane do chmury Oracle?

Zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na każde pytanie i prześlemy dodatkowe materiały.

Pion Banków Komercyjnych