Wybierz region
pl

Risk & compliance

Asseco Authority Requests and Data Services

System współpracuje z modułem Ognivo, STIR oraz CI, umożliwiając wymianę danych dotyczących właścicieli rachunków bankowych oraz komunikatów związanych z prowadzeniem egzekucji administracyjnych i komorniczych. Zapewnia także raportowanie obligatoryjne do KAS oraz obsługę blokad rachunków zarówno z tytułu decyzji administracyjnych KAS, jak i zajęć egzekucyjnych.

Jesteśmy gotowi na zmiany regulacji w obszarze STIR,
które będą obowiązywać od 1 lipca 2019 roku w zakresie:
 

 

Realizacji blokad Krajowej Administracji Skarbowej na rachunkach bankowych.

 

Obowiązku banków do udzielania informacji na żądanie KAS.

 

Raportowania i dyspozycji związanych z egzekucjami na rachunkach klientów.

 

Obsługi zajęć egzekucyjnych w zależności od cyklu życia blokady i typu egzekucji.

Pion Banków Komercyjnych

Wyślij zapytanie