Wybierz region
pl

Ryzyko

Asseco RMS Basel

System wspierający spełnienie wymagań nałożonych na sektor finansowy przez regulacje Bazylei III, w zakresie zarządzania i wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego, rynkowego, rozliczenia oraz parametrów płynności, dźwigni kapitałowej i dużych ekspozycji. System ponadto odpowiada za przygotowanie danych dla ostrożnościowej sprawozdawczości regulacyjnej. System umożliwia zastosowanie metod standardowych i zaawansowanych monitorowania ryzyka, pozwalając na bardziej precyzyjną identyfikację ryzyka biznesowego.

Skontaktuj się z Pionem BI

Wyślij zapytanie