Wybierz region
pl

Rozwiązania regionalne

Regionalne Rozwiązania Medyczne (RRM)

W skład RRM wchodzą min: Nadzór Właścicielski, Regionalna Polityka Zdrowotna, Ratownictwo Medyczne, Regionalne Centrum Informacji Medycznej, Medyczna Kartoteka Pacjenta, Regionalna Sieć Telemedyczna, Regionalna Sieć Zdrowia.

Całość jest zgodna zarówno z dyrektywami Unii Europejskiej, jak i z dokumentami określającymi założenia Strategii Informatyzacji Polski i skutecznie wypełnia lukę pomiędzy systemami centralnymi i rozwiązaniami wykorzystywanymi na poziomie lokalnym.

System pełni również rolę platformy integracyjnej dla systemów zewnętrznych. Umożliwiając wymianę informacji pomiędzy istniejącymi systemami, pozwala na szybką integrację z nowymi aplikacjami, co w konsekwencji umożliwia rozwój całego systemu.

 

Kontakt z Pionem Opieki Zdrowia

Wyślij zapytanie