Wybierz region
pl

Cyberbezpieczeństwo

Brama Typu B

Zbudowane rozwiązanie zapewnia kontrolowaną wymianę informacji pomiędzy dwoma domenami bezpieczeństwa przesyłanymi m. in. w oparciu o protokoły LDAP (ACP 133), NFFI, HTTP. Kontrola odbywa się w oparciu o reguły zapewniające filtrację na kilku warstwach sieciowych włączając w to warstwę aplikacyjną. Zbudowane rozwiązanie zostało wykorzystane w ramach ćwiczeń CWIX2012. Brama może znaleźć zastosowanie w wielu krajowych i zagranicznych projektach - np. zapewniając bezpieczną wymianę informacji pomiędzy niejawnymi sieciami wojskowymi NATO i MON.

Zadaj nam pytanie

Wyślij zapytanie