Wybierz region
pl

Sektor bezpieczeństwa

Aplikacja JORA - ochrona granic Frontex

Głównym celem budowy systemu JORA jest zapewnienie informatycznego wsparcia dla koordynacji działań operacyjnych w zakresie raportowania i świadomości sytuacyjnej na granicach UE (Joint Operation Reporting). W szczególności:

  minimalizowanie błędów operatorów w procesie gromadzenia i wymiany danych operacyjnych:

  • za pomocą narzędzi zarządzania incydentami,
  • za pomocą narzędzi elastycznego definiowania i zarządzania wzorcami raportowania,

  podniesienie zdolności do monitorowania sytuacji bieżącej i kryzysowej na granicach UE:

  • za pomocą narzędzi monitorowania i analizy danych incydentów przy użyciu efektywnego panelu sterowania i wizualizacji (dashboard),

 zwiększenie dostępności danych i możliwości analitycznych:

  • za pomocą m. in. systemu kontroli i zarządzania dostępem opartego na rolach.

 

Zadaj nam pytanie

Wyślij zapytanie