Wybierz region
pl
Młodzi ludzie korzystający z technologii telekomunikacyjnej.

Asseco Group posiada ok. 40% udziałów w rynku systemów billingowych dla operatorów telekomunikacyjnych. Jesteśmy głównym dostawcą systemu billingowego dla Orange Poland S.A. Z naszych rozwiązań informatycznych korzystają czołowi operatorzy telefonii GSM oraz stacjonarnej, używane są także przez firmy z obszaru nowoczesnych mediów, między innymi Grupę ITI.

ATG

Mężczyzna z telefonem komórkowym.

Asseco Poland S.A. jest partnerem firmy Art Technology Group - światowego lidera rozwiązań eCommerce klasy Enterprise. Dzięki silnemu partnerstwu, programowi szkoleń oraz konferencji, posiadamy wiedzę oraz doświadczenie w realizacji projektów opartych o komponenty dostarczane przez ATG, implementujące szereg mechanizmów oraz funkcjonalności oczekiwanych przez pracowników biznesu.

Platforma ATG to sprawdzone, stabilne i skalowalne rozwiązanie wspierające realizację procesów eCommerce.

 

 

 

 Personalizacja serwisu
ATG umożliwia dynamiczne przygotowywanie i udostępnianie dedykowanej oferty, która jest odpowiedzią na specyficzne potrzeby klienta. Wydajny mechanizm personalizacji wykorzystuje zgromadzone dane na temat użytkownika serwisu.
 Marketing online
Wdrożenie kampanii marketingowych z zastosowaniem testów wielowariantowych wpływa na maksymalizację zwrotu z inwestycji (ROI) poprzez wybór najbardziej skutecznego profilu kampanii.
 Merchandising i zarządzanie treścią
Zarządzanie ofertą sklepu staje się niezwykle proste dzięki rozbudowanym funkcjom obsługi katalogu produktów. Łatwy i intuicyjny interfejs użytkownika back-office pozytywnie wpływa na ergonomię pracy z nawet najbardziej złożonym katalogiem.
 Wielokanałowość
Wsparcie dla procesów sprzedaży nie ogranicza się do serwisu WWW, ponieważ kontakt z klientem, w ramach sprzedaży oferty może być wielokanałowy. Platforma ATG, poprzez rozwiązania Click-to-Call, Click-to-Chat rozszerza możliwości interakcji z klientem.
 Raportowanie
Platforma ATG zawiera dedykowany moduł raportowania i analiz, który wykorzystuje tzw. Data Mart – zbiór danych na potrzeby tworzenia raportów. Moduł w łatwy sposób generuje raporty nt. bieżącej i historycznej aktywności eCommerce.
 Wsparcie dla treści tworzonych przez użytkowników (Web 2.0)
Produkty sklepu mogą być opatrzone rekomendacjami, komentarzami innych użytkowników serwisu, którzy tworzą zjawisko tzw. Social Commerce.
 Wsparcie dla procesów B2B
W uzupełnieniu obsługi segmentu B2C, ATG oferuje wsparcie realizacji procesów biznesowych pomiędzy organizacjami (B2B): dystrybutorami produktów, innymi sprzedawcami online.
 Otwarte środowisko
Technologia ATG bazuje na zbiorze komponentów i technologii ułatwiających tworzenie wydajnych systemów typu eCommerce w szybki sposób (ang. RAD – Rapid Application Development). Istnieje  możliwość dowolnej rozbudowy systemu oraz integracji ze środowiskiem organizacji.

Oracle BRM

Młody mężczyzna w pociągu używający smartphone'a.Firma Asseco wdraża dla największych operatorów telekomunikacyjnych rozwiązania klasy Billing and Revenue Management, oparte o technologię Oracle. Rozwiązania takie mają szczególnie istotne znaczenie dla operatorów, którzy są zainteresowani konsolidacją wielu aplikacji bilingowych w jedną konwergentną platformę. W szczególności możliwa jest implementacja szerokiej, innowacyjnej oferty m.in. z wykorzystaniem rozliczania w czasie rzeczywistym lub „prawie rzeczywistym” (near real-time), wdrożenie pakietów usług (w tym oferty konwergentnej), poprawa wskaźników i mierników procesów biznesowych takich jak time-to-market, bill-to-pay, czy order-to-cash.

 

 

 

webMethods

Kobieta używająca aplikacji na telefonie.

Firma realizuje prace w technologii webMethods od początku zaistnienia tej technologii na polskim rynku. Pozwoliło nam to na zbudowanie silnego, certyfikowanego zespołu, którego kompetencje pokrywają zarówno kwestie wdrożeniowe samej platformy integracyjnej, jak i jej optymalizację oraz strojenie, a także budowę rozwiązań integracyjnych z jej użyciem.

Proces wdrożenia platformy integracyjnej jest jedynie początkiem tworzenia architektury zorientowanej na usługi. Kolejne kroki to optymalizacja samego rozwiązania, projektowanie oraz uruchamianie samych usług i procesów biznesowych. Rozróżnienie tych etapów oraz składających się na nie prac jest istotne, gdyż wymaga zaangażowania zupełnie innych specjalistów – inżynierów systemowych oraz analityków biznesowych.

Firma Asseco Poland S.A. współdziała przy rozwoju platformy integracyjnej u jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych działających na polskim rynku. Nasi specjaliści biorą udział nie tylko w bieżących pracach, ale byli także odpowiedzialni za sukces wdrożenia platformy. Fakty te są najlepszą referencją dla naszych kompetencji w zakresie webMethods.

Mainframe

Architektura komputerów Mainframe pozwala na przetwarzanie ogromnej ilości informacji osiągając przy tym bardzo wysoką wydajność. Cechą charakterystyczną Mainframe jest wysoka wydajność operacji I/O oraz wysokie współczynniki wielozadaniowości. Komputery pracujące w tej architekturze obsługują bezproblemowo dziesiątki tysięcy równolegle pracujących użytkowników, zachowując jednocześnie czas reakcji na poziomie poniżej jednej sekundy. Współczesne komputery klasy Mainframe posiadają możliwość uruchamiania wielu systemów operacyjnych. Maszyny serii IBM zSeries i System z9 oferują trzy poziomy wirtualizacji: logiczne partycje, wirtualne maszyny oraz system operacyjny z/OS. Wymienione rozwiązania technologiczne wykorzystywane były przez Asseco przy budowie, wdrażaniu oraz rozwoju systemu bilingowego SERAT2.

Kluczową referencją firmy Asseco w zakresie rozwoju aplikacji dla sektora telekomunikacyjnego na platformie Mainframe jest bilingowy system ewidencji i rozliczeń SERAT2. System bazując na technologii COBOL/Mainframe, gwarantuje wysoką wydajność i efektywność przetwarzania ogromnych zbiorów danych. Dzięki zastosowaniu technologii Mainframe zagwarantowana jest wielodostępność co pozwala na rozwiązywanie najbardziej złożonych problemów obliczeniowych i przetwarzanie bardzo dużych wolumenów danych

Kobieta w biurze używająca telefonu.

IBM WebSphere Application Integration


W zakresie integracji aplikacji Asseco posiada kompetencje oraz doświadczenie we wdrażaniu platform integracyjnych IBM WebSphere w sektorze telekomunikacyjnym. Rodzina aplikacji IBM WebSphere wspierających integrację aplikacji (ang. Enterprise Application Integration) w modelu SOA składa się m.in. z następujących produktów: IBM WebSphere Enterprise Service Bus (ESB), IBM WebSphere Message Broker, IBM WebSphere MQ.

Teradata

Hurtownia Danych Teradata jest rozwiązaniem zawierającym najbardziej wydajny na świecie silnik składowania danych. Architektura oparta na węzłach pozwala na odpowiednie balansowanie obciążeniem roboczym, umożliwiając osiągnięcie bardzo dużej równoległości w realizacji zapytań. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom Hurtownia Danych Teradata jest systemem zdecydowanie mniej kosztownym w rozbudowie i utrzymaniu, pozwala na łatwe zarządzanie danymi gromadzonymi w systemie. Podczas realizacji projektów zespół Asseco wykorzystuje m.in. następujące narzędzia wchodzące w skład pakietu Teradata: Teradata Utility Pack, Teradata Database Management Utilities, Teradata Parallel Load Utilities.

Asseco posiada zespół certyfikowanych projektantów oraz programistów aktywnie realizujących projekty klasy Business Intelligence, w tym projekty hurtowni danych w oparciu o technologię Teradata dla sektora telekomunikacyjnego

Rozwiązania bilingowe

Mężczyzna i urządzenie mobilne.

Firma Asseco Poland S.A. jest dostawcą jednego z największych systemów bilingowych w Europie. Nasze rozwiązanie, które od lat eksploatowane jest przez największego operatora telekomunikacyjnego w Polsce jest najlepszym potwierdzeniem naszych kompetencji w tej dziedzinie informatyki dla rynku telekomunikacji. Specjaliści Asseco Poland S.A. posiadają dogłębną wiedzę zarówno w kwestiach technicznych jak i biznesowych dotyczących rozwiązań billingowych. Specjalizujemy się w kompleksowych rozwiązaniach, które realizują pełną obsługę rozliczania abonentów – począwszy od procesu agregacji danych billingowych, poprzez ich przygotowanie, rating, billing, a także invoicing.

Nasze kompetencje techniczne obejmują zarówno prace przy wdrażaniu oraz optymalizacji silników billingowych – własnego autorstwa oraz produktów naszych partnerów, jak i realizacji prac około billingowych. Nasz zespół inżynierów posiada dogłębną wiedzę o stosowanych standardach – OSA/Parlay oraz Diameter, co pozwala nam na rozbudowę rozwiązań billingowych firm trzecich. Dodatkowym uwiarygodnieniem naszych kompetencji w zakresie rozwiązań billingowych jest silne partnerstwo z czołowym dostawcą rozwiązań IT – firmą Oracle. Dzięki współpracy dysponujemy odpowiednim zespołem certyfikowanych konsultantów oraz inżynierów w ramach rozwiązania Oracle Billing and Revenue Management (Oracle BRM). Naszą pomoc oferujemy zarówno w trybie projektowym, gdzie możemy realizować prace mające na celu wytworzenie określonego efektu lub produktu, jak i oferując czas i wiedzę naszych konsultantów.

 

Zdjęcie pracownika w biurze.

Rozwiązania CRM


Obszar CRM jest kluczowym obszarem funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa. W przypadku operatora telekomunikacyjnego, do pewnego momentu pełnił on rolę niejako drugoplanową, ustępując miejsca systemowi billingowemu. Sytuacja ta miała miejsce do momentu, gdy operatorzy zaczęli postrzegać biznes bardziej jako Customer Centric, niż Billing Centric. Zgodnie z tą koncepcją, systemy wchodzące w obszar CRM, a w szczególności sam system CRM, stał się jednym z kluczowych rozwiązań, krytycznych dla efektywnego działania operatora telekomunikacyjnego.


W obszarze odpowiedzialnym za obsługę systemów w domenie Customer Management, Asseco od wielu lat odpowiada za najbardziej krytyczne systemy odpowiedzialne m.in. za zintegrowaną obsługę kanałów sprzedaży oraz obsługę klientów biznesowych, klientów kluczowych oraz klientów- operatorów.

Specjaliści Asseco posiadają dogłębną wiedzę zarówno w kwestiach technicznych jak i biznesowych dotyczących rozwiązań CRM zarówno w kontekście segmentu detalicznego (B2C), biznesowego (B2B), jak i hurtowego, obejmującego także usługi regulowane: LLU, NP, BSA oraz WLR. Pozwala nam to z powodzeniem realizować przedsięwzięcia o wysokim stopniu złożoności na rzecz naszych Klientów.

Rozwiązania portalowe

Rozwiązania portalowe, w szczególności klasy eCommerce są strategicznymi systemami z punktu widzenia klientów operatora telekomunikacyjnego jak również jego wizerunku w sieci Internet. Ich rolą są zarówno prezentacja oferty operatora, jak i wsparcie klientów w zarządzaniu kontem abonenckim, pośredniczenie w kontakcie z BOK (Biurem Obsługi Klienta) czy sprzedażą produktów i usług, ale przede wszystkim prezentacja Telekomu jako nowoczesnej i innowacyjnej firmy - operatora XXI wieku.

Asseco od lat jest liderem w dostarczaniu zaawansowanych, kompleksowych rozwiązań portalowych (Multi Access Portal) dla sektora telekomunikacyjnego opartych o rozwiązania własne lub bazujących na produktach wiodących firm rynku eCommerce: ATG oraz IBM. Nasze rozwiązania łączą swoją funkcjonalność Portali eCommerce wraz z ergonomią i założeniami Web 2.0 dla rynku masowego oraz B2B. Z drugiej strony pozwalają współtworzyć obecność operatora telekomunikacyjnego w Internecie zapewniając wielokanałowy dostęp do jego oferty oraz komunikację z użytkownikami końcowymi poprzez kanały WWW, mobile WWW, SMS/MMS/IVR/IVVR, USSD, Instant Messaging / Chatter Bot.

Zdjęcie młodego mężczyzny rozmawiającego przez telefon.

Integracja aplikacji (SOA)

Architektura zorientowana na usługi (ang. Service Oriented Architecture) prezentuje procesy biznesowe jako zestaw połączonych ze sobą usług. Wykorzystując otwarte standardy, sprawia, że działalność biznesowa firmy jest bardziej efektywna i nastawiona na współpracę. Dzięki procesom biznesowym wspieranym przez architekturę SOA, dane i aplikacje, przedtem słabo ze sobą powiązane, mogą być teraz skuteczniej wykorzystywane przez różne jednostki organizacyjne, a także przez firmy zewnętrzne. W tym podejściu wykorzystuje się istniejące zasoby IT, aby podnieść produktywność, oraz szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe.

Asseco jako czołowy dostawca rozwiązań dla sektora telekomunikacyjnego posiada unikalne doświadczenie w budowie i rozwoju systemów klasy SOA oraz platform integracyjnych EAI (ang. Enterprise Application Integration) oraz rozwiązań opartych o koncepcję ESB (Enterprise Service Bus).

Business Intelligence

Systemy hurtowni danych oraz Business Intelligence stanowią już nieodłączny element rywalizacji pomiędzy organizacjami działającymi w silnie konkurencyjnych warunkach. Skutecznie przygotowany system analityczny wykorzystujący metody OLAP, Predictive Analytics czy Data Mining pozwala w dłuższym okresie zyskać przewagę nad konkurencją poprzez szybką i rzetelną informację o sytuacji organizacji jak również możliwość prognozy skuteczności podejmowanych decyzji.

Asseco posiada unikalne kompetencje w budowie złożonych systemów hurtowni danych oraz Business Intelligence dla rynku telekomunikacyjnego w oparciu o szeroki wachlarz produktów czołowych dostawców rozwiązań tej klasy takich jak SAS, Oracle, IBM czy Business Objects.

Zdjęcie operatora systemu telekomunikacyjnego.

Usługi dodane

Sektor telekomunikacyjny to najbardziej dynamicznie rozwijający się rynek, szczególnie w zakresie usług dodanych. Wynika to z coraz szerszej ekspansji telefonów, również 3G wprowadzanych przez operatorów sieci komórkowych, które umożliwiają nie tylko komunikację za pomocą tekstu czy głosu, ale także obrazu i wideo. Coraz więcej serwisów i oferowanych usług wymaga kontaktu – czy to z klientem czy z widzem i często platformą tego kontaktu jest krótka wiadomość tekstowa (SMS) – niezależnie czy oddajemy głos na ulubionego tancerza, czy dokonujemy przelewu w banku, w większości przypadków korzystamy z telefonu komórkowego.

Asseco od wielu lat rozwija własną platformę usług dodanych. Aktualnie nasza platforma usług dodanych udostępnia nie tylko usługi bazujące na wiadomościach SMS, ale także obsługuje wiadomości multimedialne (MMS), dostarcza IVR, a także wzbogaca to podejście o kanał wideo (IVVR).

 Billing

Wdrożenie systemu billingowego SERAT2

System funkcjonuje u największego polskiego operatora telekomunikacyjnego od 1989 roku. Początkowo został uruchomiony jedynie dla części abonentów, jednak ze względu na jego wydajność oraz dopasowanie do biznesu operatora, zadecydowano o wdrożeniu go jako głównego systemu billingowego. W obecnym kształcie system funkcjonuje od ponad pięciu lat.

Rozwój systemu billingowego dla operatora sieci komórkowej

Specjaliści Asseco wykonani dla PTK Centertel moduł odpowiedzialny za funkcjonalność real-time charging. Dzięki temu umożliwiliśmy współpracę pomiędzy urządzeniami sieci telekomunikacyjnej, a systemem billingowym z wykorzystaniem implementowanego przez nas protokołu Diameter oraz OSA/Parlay. Innym projektem było wykonanie modułu ratingowego funkcjonującego w trybie real-time, którego wydajność pozwala na przetworzenie kilkudziesięciu milionów zdarzeń z sieci GSM w trakcie jednego dnia.

Wdrożenie systemu ochrony przychodów FRED

System został wdrożony u operatora telekomunikacyjnego Netia S.A. Ponadto trwają testy systemu u kilku innych operatorów telekomunikacyjnych.

 Zaawansowane rozwiązania portalowe

Rozwiązanie SelfCare dla sieci operatora telefonii komórkowej

W 2004 roku Asseco stworzyło system klasy SelfCare dla jednego z operatorów telefonii komórkowej. System posiadał typową na owe czasy funkcjonalność platformy „SelfCare”, umożliwiając obsługę Klientów zarówno Prepaid, jak i Postpaid. Ważną cechą systemu są funkcje przeznaczone dla kanału „franczyzowego” – punkty sprzedaży realizują sprzedaż usług na rzecz Klientów także wykorzystując platformę „SelfCare” firmy Asseco. W 2006 roku system został poddany gruntownej przebudowie, oferując zupełnie nowe podejście do interfejsu użytkownika. Wprowadzono intuicyjną nawigację typu „wizard-driven-interface”, oraz technologię „AJAX” upodabniającą ergonomię użytkowania aplikacji WWW do aplikacji grubego Klienta. 

Rozwój portalu abonenckiego na rzecz operatora telekomunikacyjnego

Dowodem wiarygodności Asseco jako partnera posiadającego kompetencje w technologiach ATG jest przekazanie (lipiec 2007 roku) Asseco w utrzymanie całego systemu portalu abonenckiego, wykonanego w technologii ATG. W wyniku projektu, Asseco przejęło w utrzymanie system nie będący autorstwa firmy. Faza utrzymania rozpoczęła się od etapu rozruchu, w ramach którego Asseco musiało rozpoznać strukturę poszczególnych modułów Portalu i wybudować wiedzę o tym konkretnym rozwiązaniu.

Realizacja portalu e-Commerce na rzecz operatora telekomunikacyjnego

Asseco wykonało w 2006 roku projekt, którego celem było stworzenie platformy realizującej funkcjonalność eCommerce w ramach portalu globalnego operatora telekomunikacyjnego. Funkcjonalność ta umożliwia sprzedaż dodatkowych produktów oferowanych Klientom za pośrednictwem wygodnego i efektywnego kanału Internetowego. Projekt zrealizowany z wykorzystaniem platformy ATG Commerce.

Portal Internetowy na rzecz operatora telefonii komórkowej

Asseco jest autorem Portalu Korporacyjnego dla jednego z operatorów telekomunikacyjnych. Portal ten został uruchomiony w 2007 roku, a jego realizacja przebiegała pod niezwykłą presją czasu. Istotną cechą rozwiązania jest zastosowanie rozbudowanych mechanizmów „CMS” (Content Management System), umożliwiających obieg dokumentów pomiędzy działami biznesowymi, redaktorami treści, a osobami akceptującymi treść. Mechanizmy CMS dają szerokie pole w zakresie zmian wyglądu i treści portali, bez konieczności zmian w kodach systemu. W systemie zostały wdrożone mechanizmy SSO pozwalające na pojedyncze logowanie Klienta do pozostałych systemów portalowych operatora. 

Stworzenie systemu Single-Sign-On na rzecz operatorów telekomunikacyjnych

W 2006 roku Asseco stworzyło rozwiązanie klasy SSO na rzecz dwóch operatorów telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej oraz komórkowej, który zapewniał mechanizmy dostępu do rozwiązań portalowych Klientom obu sieci za pomocą pojedynczego logowania. W ten sposób zostało zintegrowanych na poziomie dostępu użytkownika kilka systemów portalowych. Rozwiązanie pozwala na elastyczne dołączanie kolejnych rozwiązań do globalnego systemu SSO.

 Integracja aplikacji

Jesteśmy współautorem instalacji jednej z największych platform integracyjnych na polskim rynku, która została wykonana dla operatora telefonii stacjonarnej. W pierwszej fazie wdrożenia platformy zostało uruchomione rozwiązanie oparte o komercyjne komponenty jednego z czołowych liderów rynku rozwiązań EAI/SOA. Rozwiązanie to było z sukcesem eksploatowane przez kilka kolejnych lat. W kolejnym kroku rozwoju platformy integracyjnej zrealizowaliśmy migrację do innego produktu, który był lepiej dostosowany do wymagań Klienta. Migracja zakończyła się pełnym sukcesem i Asseco nadal bierze czynny udział w dalszym rozwoju platformy wdrażając kolejne wymagane przez Klienta zmiany.

 Customer Management

System Obsługi Klienta na rzecz operatora telekomunikacyjnego.

Firma Asseco wykonała, wdrożyła oraz nadal rozwija System Obsługi Klienta na rzecz operatora telekomunikacyjnego. System obsługi Klienta jest systemem wspierającym obsługę Kluczowych Klientów, obsługę Klientów-Operatorów szczególnie w zakresie usług LLU, NP, Bitstream, WLR oraz wspierającym sprzedaż do firm – Klientów Biznesowych. Ważną cechą systemu jest możliwość adaptacji do zmieniających się procesów organizacji i zmieniającego się środowiska zintegrowanego operatora, którego system jest elementem. W chwili obecnej system integruje się z systemami zewnętrznymi takimi jak CRM za pośrednictwem warstwy integracyjnej.

System wsparcia sprzedaży na rzecz operatora telekomunikacyjnego

Firma Asseco wykonała i wdrożyła System Wsparcia Sprzedaży dla dużego operatora sieci komórkowej. Współpraca rozpoczęła się od 2002 roku. Od momentu wdrożenia rozwiązanie jest stale rozwijane, zgodne w wymagania biznesowymi Klienta. System wsparcia sprzedaży to zintegrowany system przeznaczony dla Pracowników Punktów Sprzedaży.

System zarządzania kampaniami marketingowymi

W latach 2006-2008 firma Asseco wdrożyła u operatora telekomunikacyjnego System zarządzania kampaniami marketingowymi oparty o Unica Affinium Campaign. Użytkownikami wdrożonego system zarządzania kampaniami marketingowymi są pracownicy działu marketingu odpowiedzialni za definiowanie kampanii, dobór grup docelowych i realizacji skoordynowanych kampanii różnymi kanałami kontaktów. W systemie są obsługiwane kampanie realizowane po przez między innymi następujące kanały komunikacji: SMS, CRM, MMS, IVR, Email.

 Usługi dodane

System bankowości mobilnej opartej o usługi SMS i WAP

Asseco zrealizowało rozwiązanie, które umożliwia dostęp do rachunku bankowego za pośrednictwem telefonu komórkowego, poprzez SMS lub WAP. Poza standardową funkcjonalnością taką jak otrzymanie salda rachunku, listy ostatnio wykonanych operacji, zlecenia przelewu itp., udostępnia dodatkowo informacje o najbliższych bankomatach i placówkach banku. System może współpracować z systemem bankowości internetowej i wówczas dodatkowo udostępnia usługę informowania SMSem o np. zalogowaniu do systemu, autoryzacji karty płatniczej i innych istotnych zdarzeniach.

System obsługi głosowań SMS u jednego z operatorów GSM w Polsce

System ten zlokalizowany jest w architekturze informatycznej jednego z operatorów GSM w Polsce. Przeznaczony jest do przetwarzania SMS pochodzących od zewnętrznych dostawców. Każdy SMS interpretowany jest pod kątem zawartości, SMSy traktowane są jako głosy w różnego rodzaju głosowaniach. System odpowiada osobom głosującym wysyłając SMS. Do wysyłania i odbierania SMS wykorzystywany jest protokół UCP.

System SMS do realizacji opłat za parkowanie

Zrealizowaliśmy system umożliwiający dokonywanie płatności za parkowanie poprzez SMS. W projekcie tym po raz pierwszy w Polsce zastosowano rozliczenie zewnętrznej usługi poprzez dopisanie jej do rachunku telefonicznego. Rozpoczęcie oraz zakończenie płatnego parkowania jest zgłaszane zdalnie poprzez wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS. 

Warto przeczytać

Kontakt z Pionem Telekomunikacji