Wybierz region
pl

Giełda Papierów Wartościowych

Wdrożenie nowoczesnego systemu dla brokerów

Szczegóły wdrożenia

Celem projektu, który rozpoczął się we wrześniu 2017 roku było zapewnienie wybranym uczestnikom obrotu, współpracującym z GPW, dostępu do nowoczesnego, bezpiecznego, niezawodnego, a jednocześnie zgodnego z regulacją MIFID II rozwiązania tradingowego. Jego realizacja miała także umożliwić zachowanie wewnętrznej spójności działania tych organizacji z nowymi przepisami.

Niewątpliwym wyzwaniem przed jakim stał klient był krótki czas wymagany do wdrożenia projektu, zgodny z terminem wejścia w życie dyrektywy MiFID II oraz konieczność implementacji wymagań formułowanych w oparciu o dynamicznie zmieniające się treści standardów technicznych. Innym wyzwaniem była konieczność wdrożenia systemu w środowisku GPW, które z racji swojej specyfiki działania nakłada duże wymagania na bezpieczeństwo, niezawodność oraz dostępność.

Profil klienta

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Ponad 25 lat doświadczeń, wysokie bezpieczeństwo obrotu, niezawodność operacyjna oraz szeroka gama produktów czynią z GPW jedną z najlepiej rozpoznawalnych polskich instytucji finansowych na świecie. Na prowadzonych przez nią rynkach notowane są akcje i obligacje ponad tysiąca krajowych i zagranicznych emitentów, jak również instrumenty pochodne. W 2016 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 310,9 mln zł. przy zatrudnieniu na poziomie 187 osób.