Wybierz region
pl

Certyfikaty

certyfikaty Asseco

Asseco Poland S.A. posiada certyfikaty potwierdzające spełnianie najwyższych norm zarządzania jakością w przedsiębiorstwie oraz bezpieczeństwa produkcji i organizacji pracy. Spełnienie wszystkich wymagań stawianych przy certyfikowaniu kolejnych obszarów działalności spółki, gwarantuje rzetelność i wysoką jakość usług i produktów wdrażanych u klientów.

Asseco Poland S.A. posiada certyfikaty potwierdzające, że system zarządzania przez jakość funkcjonujący w spółce spełnia wymagania normy ISO 9001:2015. Certyfikaty zostały wydane przez: Alcumus ISOQAR – jednostkę akredytowaną przez UKAS oraz Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej – jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zakres certyfikacji ISO 9001:2015:

Usługi w zakresie sprzedaży, projektowania, wytwarzania, wdrażania, utrzymania i serwisu oprogramowania oraz sprzedaży sprzętu komputerowego w Pionach:

 • Administracji Rządowej,
 • Energetyki i Gazownictwa,
 • Opieki Zdrowotnej.

 Certyfikat ISO 9001:2015 

Zakres certyfikacji ISO 9001:2015 w Pionie Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa:

Usługi w zakresie sprzedaży, projektowania, wytwarzania, wdrażania, utrzymania i serwisu oprogramowania oraz systemów bezzałogowych. Usługi w zakresie sprzedaży sprzętu komputerowego.

 Certyfikat ISO 9001:2015 – Pion Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa

Asseco Poland S.A. posiada certyfikat potwierdzający, że system zarządzania ciągłością działania spełnia wymagania normy ISO 22301:2019. Certyfikat został wydany przez Alcumus ISOQAR – jednostkę akredytowaną przez UKAS.

Zakres certyfikacji ISO 22301:2019:

System zarządzania ciągłością działania w zakresie:

 • budowania, wdrażania i świadczenia usług informatycznych,
 • zarządzania projektami informatycznymi,
 • projektowania, budowania, wdrażania, administrowania i serwisowania oraz integracji rozwiązań informatycznych,

realizowanych przez Pion Utrzymania Systemów.

 Certyfikat ISO 22301:2019 dla Pionu Utrzymania Systemów

Asseco Poland S.A. posiada certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań normy AQAP wydane przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej. Certyfikaty obejmują Pion Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa.

Zakres produktów i usług objęty certyfikatami:

 Certyfikat AQAP 2110:2016 -  Usługi w zakresie sprzedaży, projektowania, wytwarzania, wdrażania, utrzymania i serwisu oprogramowania oraz sprzedaży sprzętu komputerowego.

Certyfikat AQAP 2210:2022 - Rozwijanie, powielanie, dostawa i pielęgnacja oprogramowania

Asseco Poland S.A. posiada certyfikaty potwierdzające, że system zarządzania bezpieczeństwem informacji spełnia wymagania normy ISO/IEC 27001:2013. Certyfikaty zostały wydane przez Alcumus ISOQAR – jednostkę akredytowaną przez UKAS.

Zakres certyfikacji ISO/IEC 27001:2013:

Pion Utrzymania Systemów
System zarządzania bezpieczeństwem informacji w zakresie:

 • budowania, wdrażania i świadczenia usług informatycznych,
 • zarządzania projektami informatycznymi,
 • projektowania, budowania, wdrażania, administrowania i serwisowania oraz integracji rozwiązań informatycznych,

realizowanych przez Pion Utrzymania Systemów.

 Certyfikat ISO/IEC 27001:2013 dla Pionu Utrzymania Systemów

 

Centrum Przetwarzania Danych
System zarządzania bezpieczeństwem informacji w zakresie usług outsourcingu, w tym hostingu, kolokacji, zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną i cloud computing w Centrum Przetwarzania Danych.

 Certyfikat ISO/IEC 27001:2013 dla Centrum Przetwarzania Danych

 

Pion Administracji Rządowej

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w zakresie:

 • projektowania, wytwarzania i wdrażania oprogramowania,
 • utrzymania i serwisowania oprogramowania,
 • rozwoju oprogramowania i wdrażania modyfikacji,
 • zarządzania projektami informatycznymi,

realizowanymi przez Pion Administracji Rządowej.

 Certyfikat ISO/IEC 27001:2013 dla Pionu Administracji Rządowej

 

 

Pion Energetyki i Gazownictwa

System zarządzania bezpieczeństwem informacji w zakresie:

 • budowania, wdrażania i utrzymania produktów informatycznych,
 • świadczenia usług informatycznych,
 • zarządzania projektami informatycznymi,

realizowanych przez Pion Energetyki i Gazownictwa.

 

Certyfikat ISO/IEC 27001:2013 dla Pionu Energetyki i Gazownictwa

Asseco Poland S.A. posiada certyfikat potwierdzający, że system zarządzania środowiskowego spełnia wymagania normy ISO 14001:2015. Certyfikat został wydany przez: Alcumus ISOQAR – jednostkę akredytowaną przez UKAS.

Zakres certyfikacji ISO 14001:2015:

Sprzedaż, projektowanie, wytwarzanie, wdrażanie, utrzymanie i serwis oprogramowania, sprzedaż sprzętu komputerowego, prace instalacyjne oraz naprawy i konserwacje urządzeń.

Organizacja realizuje ww. działania dla sektora bankowego, opieki zdrowotnej, ubezpieczeń społecznych, administracji publicznej, bezpieczeństwa, rynku kapitałowego, telekomunikacji, mediów, rolnictwa, oraz energetyki i gazownictwa.

Zakres systemu jest realizowany w lokalizacji w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14.

 Certyfikat ISO 14001:2015

Polityka środowiskowa

1. Cele polityki

Celem polityki środowiskowej jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, w tym poprawy środowiskowych efektów jego działalności, w taki sposób, by prowadzona działalność w minimalnym stopniu negatywnie wpływała na środowisko naturalne i była zgodna z prawem oraz przyjętymi normami wypełniania obowiązków środowiskowych.

Celami strategicznymi Spółki są: zredukowanie emisji CO2 w obszarze energii elektrycznej oraz zmniejszenie ilości zużywanego papieru.

Celami szczegółowymi są: zmniejszenie śladu węglowego w obszarze floty samochodowej poprzez inwestycję w eko-flotę oraz zmniejszenie zużycia surowców naturalnych poprzez wydłużenie cyklu życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

2. Deklaracja Zarządu

Zarząd Asseco Poland S.A. wprowadza politykę środowiskową i deklaruje przestrzeganie przepisów prawa regulujących ochronę środowiska oraz spełnianie wymagań zdefiniowanych innymi normami dotyczącymi ochrony środowiska.

3. Wytyczne realizacji

 • Politykę środowiskową Asseco Poland S.A. realizuje poprzez wdrożony i ciągle doskonalony system zarządzania środowiskowego opracowany w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego. Zakres objęty certyfikacją na zgodność z normą obejmuje: siedzibę Asseco Poland S.A. w Rzeszowie, przy ul. Olchowej 14 w zakresie wyrobów/usług: sprzedaży, projektowania, wytwarzania, wdrażania, utrzymania i serwisu oprogramowania, sprzedaży sprzętu komputerowego, prac instalacyjnych oraz napraw i konserwacji urządzeń.
 • Za utrzymanie i certyfikację systemu odpowiedzialny jest powołany przez Zarząd pełnomocnik Zarządu ds. systemu zarządzania środowiskowego wskazany w regulaminie organizacyjnym Asseco Poland S.A.
 • Zasady funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego zostały opisane w „Księdze systemu zarządzania środowiskowego”.

/Obowiązuje od: 2021.09.01, v. 2.2/