Wybierz region
pl

Banking operations

Asseco Treasury

System umożliwia kompleksowe przetwarzanie transakcji, od momentu zawarcia do terminu zapadalności, automatyzując obsługę potwierdzeń, płatności oraz wyceny.

Asseco TR to rozwiązanie dedykowane dla banków, firm ubezpieczeniowych i innych instytucji obsługujących inwestycje na rynkach finansowych.  Asseco TR oferuje szeroki wachlarz transakcji skarbowych i usług (w tym pełna obsługa księgowa transakcji, zarządzanie płynnością i uzgadnianie rachunków Nostro, uzgadnianie potwierdzeń SWIFT).

System Asseco TR został zauważony i ujęty w raporcie Trading Platforms Magic Quadrant (2014), publikowanym przez firmę Gartner.

 

Instrumenty finansowe i transakcyjne

Transakcje FX:

 • FX SPOT
 • FX FORWARD, NDF
 • FX SWAP

Opcje walutowe: 

 • Opcje walutowe zwykłe (AM, EU)
 • Opcje binarne (AM, EU)

Depozyty:

 • Depozyt udzielony, depozyt przyjęty, linie kredytowe
 • Kredyt lombardowy, kredyt techniczny (intraday)

Transakcje pochodne:

 • CIRS, IRS, OIS
 • FRA
 

Transakcje na papierach wartościowych (B, S, blokada, transfery, BSB, SBB, Repo):

 • Obligacje (oprocentowanie stałe, zmienne, zerokuponowe)
 • Papiery dyskontowe (bony skarbowe i pieniężne, CD)
 • Papiery komercyjne
 • Akcje, jednostki udziałowe
 • Listy zastawne

Emisja dłużnych papierów wartościowych:

 • Emisje Banku
 • Emisje Kontrahentów

Operacje gotówkowe:

 • Wpływ / wypływ gotówki – Nostro
 • Transfer pomiędzy rachunkami Nostro
 • Transakcje banknotowe
 
 
 
   

Pion Banków Komercyjnych

Wyślij zapytanie