Wybierz region
pl

Ryzyko

Asseco RMS IAS

System zapewniający kalkulację utraty wartości aktywów oraz ujmowania rezerw zgodnie z MSR39/37. W szczególności pokrywa wymagania:

 wyliczenia odpisów z tytułu utraty wartości według MSR 39 oraz wyliczenia rezerw na zobowiązania pozabilansowe według MSR 37 (proces: MSR Calculation)

 wyliczenia niezbędnych wartości oraz zapewnienie ewidencji analitycznej (proces: Accounting) wraz z pełnieniem funkcji pomocniczej księgi rachunkowej

Skontaktuj się z Pionem BI

Wyślij zapytanie