Wybierz region
pl

Sektor publiczny

System PZK - zintegrowany system budowy Planów Zarządzania Kryzysowego

System PZK (Planowanie Zarządzania Kryzysowego) to narzędzie pozwalające gminom, powiatom, województwom na proste i szybkie, półautomatyczne tworzenie i aktualizację Planów Zarządzania Kryzysowego.

Plany te tworzone są na podstawie gromadzonych i utrzymywanych w systemie PZK baz informacji z zakresu zarządzania kryzysowego, w szczególności informacji o zagrożeniach, siłach i środkach, procedurach postępowania i charakterystyce obszarów objętych planem.

Dzięki centralizacji rozwiązania (system dostępny przez sieć) unifikuje on formę jak i treść generowanych z niego Planów ZK, tworzonych i utrzymywanych przez wiele różnych jednostek administracji. System unifikuje również sam proces tworzenia planów oraz ułatwia wymianę informacji pomiędzy jednostkami administracyjnymi opracowującymi swoje indywidualne Plany ZK, co pozwala w łatwy sposób uwzględniać ich doświadczenia oraz ich siły i środki w swoich planach.

W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej system jest też narzędziem pozwalającym na szybkie odnajdywanie kluczowych informacji związanych z zaistniałą sytuacją kryzysową ujętą w planie, takimi jak role i obowiązki Podmiotów wynikające z Siatki bezpieczeństwa, ich adresy kontaktowe i informacje o posiadanych przez nie zasobach, oraz ogólne informacje o obowiązujących procedurach.

System posiada też centralny słownik pojęć z zakresu zarządzania kryzysowego oraz aktualny wykaz aktów prawnych, celem ułatwienia komunikacji pomiędzy wszystkimi podmiotami opracowującymi plany ZK.

 

Zadaj nam pytanie

Wyślij zapytanie