Select region
en
  • PL
  • EN
Sangate Hotel Airport, ul. 17 Stycznia 32, Warszawa
Organizer: Związek Banków Polskich
+ Print

Forum Liderów Banków Spółdzielczych

Forum Liderów Banków Spółdzielczych, największe doroczne spotkanie banków spółdzielczych w Polsce. Spotkania są poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej.

W konferencji uczestniczy corocznie ok. 350 – 400 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentu, instytucji finansowych i infrastruktury bankowej. Tematem tegorocznego Forum będą wyzwania modernizacyjne bankowości spółdzielczej w dobie konsolidującego się rynku usług finansowych.

Related links


+ Print