Select region
en
  • PL
  • EN
The Westin Warsaw Hotel
Organizer: MM Conferences S.A.
+ Print

EuroPOWER - Konferencja Energetyczna

Konferencja Energetyczna EuroPOWER stawia sobie za cel mówienie o najbardziej aktualnych wyzwaniach i problemach dotyczących sektora energetycznego w Polsce oraz w regionie CEE. Co pół roku wszyscy kluczowi przedstawiciele branży gromadzą się, aby wspólnie przedyskutować najważniejsze aspekty funkcjonowania i rozwoju branży energetycznej.

Najbliższa 30. edycja skupi się m.in. na współpracy Polski z krajami Europy Środkowo Wschodniej w zakresie wymiany doświadczeń oraz współpracy technologicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. W wypracowanym programie, Rada Programowa zwróciła szczególną uwagę na współpracę z Ukrainą, Czechami oraz Słowenią. W skład Rady Programowej wchodzą prezesi i członkowie zarządów kluczowych dla rynku podmiotów, reprezentanci administracji rządowej, w tym także regulatora, przedstawiciele świata nauki, którzy wspólnie wpływają na kształt przyszłości energetyki i gospodarki.
Organizowane przez MMC Polska wydarzenie, jest najważniejszą konferencją energetyczną. To również efektywna platforma dialogu oraz miejsce konsultacji społecznych przedstawicieli rządu ze wszystkimi reprezentantami branży i sektorów współpracujących, Komisji Europejskiej, i dostawców rozwiązań z całej Europy. Wśród nich także Asseco Poland jako Partner Strategiczny wydarzenia.

Zapraszamy na prelekcje i debaty z udziałem Asseco:

Mariusz Zieliński

  • Prezentacja - 7 listopada 12:35-12:45 - Smart metering a korzyści dla uczestników rynku
  • Debata - 7 listopada 12:45- 13:45 -  Kierunek smart grid 

Tomasz Bendlewski:

  • 7 listopada 13:45 -14:30 Czy polskie społeczeństwo jest gotowe na status prosumenta? Na jakim jesteśmy etapie?

Related links


+ Print