Wybierz region
pl

Compliance

Asseco AML

Asseco Anti-Money Laundering (Asseco AML) umożliwia instytucjom obowiązanym realizację wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Podstawową rolą systemu jest wszechstronna analiza transakcji finansowych, pozwalająca zapobiec ewentualnym nadużyciom. Procesy weryfikacyjne są przeprowadzane w trybie online, zapewniając tym samym sprawną identyfikację i natychmiastowe wstrzymanie podejrzanych transakcji wraz z generowaniem alertu dla operatora.

Zapoznaj się ze szczegółowymi danymi na stronie
Asseco IAP (Integrated Analytical Platform):

 https://iap.asseco.com

Skontaktuj się z Pionem BI

Wyślij zapytanie