Wybierz region
pl

Sektor energetyczny

BIPSE - bezpieczna komunikacja IP

Zadaniem systemu BIPSE jest zapewnianie bezpieczeństwa teleinformatycznego systemu sterowania infrastrukturą elektroenergetyczną. Odbywa się to poprzez wykrywanie zagrożeń, analizę i filtrację ruchu, inteligentne i aktywne monitorowanie urządzeń oraz zapewnienie niezawodnego i odpornego na ataki hakerskie przesyłu ruchu technologicznego. Dzięki wykorzystaniu systemu BIPSE możliwe jest usuwanie ruchu niepożądanego i ostrzeganie o próbach ataków na infrastrukturę teleinformatyczną energetyki.

Zasadniczą część systemu stanowi Koncentrator Bezpiecznej Komunikacji współpracujący z innymi elementami systemu ochrony odpowiedzialnymi m.in. za kontrolę stanu sieci, reakcję na wykryte zagrożenie, wizualizację zagrożeń i powiadamianie o wykrytych anomaliach. Koncentrator Bezpiecznej Komunikacji jest logicznym modułem grupującym wszystkie elementy systemu instalowane w ramach pojedynczego obiektu stacji elektroenergetycznej. W skali globalnej, system BIPSE funkcjonuje jako federacja takich koncentratorów w ramach niezależnie zarządzanych domen przedsiębiorstw energetycznych.

 

Zadaj nam pytanie

Wyślij zapytanie