Select region
en

Events October 2018

The Westin Warsaw Hotel

Asseco partnerem strategicznym EuroPOWER

Konferencja Energetyczna EuroPOWER to najważniejsze spotkanie dotyczące rozwoju sektora energii w Polsce. Od początków powstania wydarzenie stawia sobie za cel mówienie o najbardziej aktualnych wyzwaniach i problemach...