Select region
en

Events March 2020

Hotel Hilton, Warszawa

Forum Gospodarcze TIME

kolejny etap w cyfryzacji sieci i przemysłu. Rozwój gospodarki sieciowej oznacza konieczność reformy otoczenia regulacyjnego. Motorem napędowym jest dążenie do zwiększania efektywności wykorzystania zasobów. XII Forum...