Wybierz region
pl
 • PL
 • EN

Projekty zrealizowane

Projekt CITiUW

Projekt pn. „Budowa i wyposażenie Centrum IT i Usług Wspólnych Asseco Poland

"Projekt pn. „Budowa i wyposażenie Centrum IT i Usług Wspólnych Asseco Poland”

był realizowany w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Oś priorytetowa: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

Poddziałanie: 4.5.2. Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych

 

Nr projektu: POIG.04.05.02-00-006/08

Nr umowy o dofinansowanie: POIG.04.05.02-00-006/08-00

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 14.05.2009 r.

Refundacji podlegały koszty prac budowlanych i nabycia wyposażenia. Aktualnie w ramach Centrum IT i Usług Wspólnych prowadzone  są prace nad rozwojem i produkcją oprogramowania oraz realizowane są funkcje logistyczne, controllingowe, finansowe, prawne i kadrowo-płacowe.

Okres realizacji projektu: 28

 • Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II Stopnia - Ministerstwo Gospodarki
 • Beneficjent - Asseco Poland S.A.

Budowa Centrum IT i Usług Wspólnych to szerokie przedsięwzięcie, które miało na celu zwiększenie potencjału firmy przez wzrost zatrudnienia. Wymagało to oprócz wysoko wykwalifikowanego zespołu kadrowego, odpowiedniego zaplecza technicznego i technologicznego, a także budowy infrastruktury technicznej na potrzeby jego funkcjonowania. Powstały w ramach Projektu budynek jest biurowcem klasy A, co oznacza, że do jego budowy wykorzystano materiały konstrukcyjne i wykończeniowe najwyższej klasy. Centrum IT i Usług Wspólnych zostało wyposażone w nowoczesny system inteligentnego zarządzania budynkiem, tzw. BMS (Building Management System). Inwestycja była realizowana przez rzeszowską firmę Corpores. Przez półtora roku pracowało przy niej ponad 1000 osób, powierzchnia użytkowa budynku wynosi ponad 6,3 tys. m2, a w Centrum IT pracuje 400 osób. Do budowy zużyto 490 ton stali zbrojeniowej, 4,5 tys. m3 betonu i 100 km kabla elektrycznego.

Głównym celem inwestycji w ramach Centrum Usług Wspólnych była optymalizacja kosztów i poprawa jakości usług wewnętrznych typu back office, a w ramach Centrum IT - rozwój autorskich rozwiązań i technologii, skierowanych głównie do sektora bankowo-finansowego.

Swoje cele Centrum IT realizuje poprzez wytwarzanie, pozyskiwanie, transfer i wdrażanie produktów na bazie nowoczesnych technologii informatycznych. Główne obszary zainteresowania to:

 • zaawansowane systemy informatyczne,
 • zaawansowane usługi informatyczne,
 • outsourcing usług informatycznych,
 • bezpieczeństwo technologii informatycznych,
 • technologie mobilne i dostępowe,
 • usługi szkoleniowo-edukacyjne, w tym e-learning.

W ramach Projektu wprowadzane są następujące produkty:

 1. Scentralizowany system dla banków zrzeszających umożliwiający świadczenie usług dostępu do systemów bankowych z poziomu centrum outsourcingowego innym niezależnym podmiotom sektora finansowego.
 2. Systemy analityczne dla sektora finansowego zawierające zaawansowane algorytmy modelowania danych.
 3. Systemy bankowości internetowej udostępniane w formule outsourcingu.
 4. Systemy obsługi bankowych sieci agenckich i franczyzowych oparte na formule „software as a service”.
 5. Systemy e-learningowe wspomagające proces edukacji pracowników banku.
 6. System Lokalnych Kart Płatniczych X-CARD - system obsługi rachunku za pomocą  kart mikroprocesorowych w standardach SEPA.