Wybierz region
pl
 • PL
 • EN

Projekty zrealizowane

Projekt e-learning

„Opracowanie i wdrożenie e-learningowej usługi szkoleniowej wspomagającej proces szkoleń pracowników banku w zakresie obsługi systemu głównego” Nr WKP 1/1.4.1/1/2006/83/83/638/2007”

„Opracowanie i wdrożenie e-learningowej usługi szkoleniowej wspomagającej proces szkoleń pracowników banku w zakresie obsługi systemu głównego” Nr WKP 1/1.4.1/1/2006/83/83/638/2007”

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.4: Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką, poddziałanie: 1.4.1

Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie usługi e-learningowej wspomagającej proces szkoleń pracowników banków w zakresie obsługi systemu głównego def2000. Jego celem jest opracowanie programów szkoleń udostępnianych poprzez Internet na platformie sprzętowej Ośrodka Przetwarzania Danych Asseco Business Solutions SA.

Okres realizacji projektu: 1.05.2007 r. – 30.04.2008 r.
Całkowite nakłady na realizację projektu: 770 471,93 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 690 039,63 PLN
Wysokość dofinansowania badań przedkonkurencyjnych: 172 509,91 PLN

 • Asseco Poland S.A. – Wnioskodawca i Beneficjent umowy z MNiSW
 • Asseco Business Solutions S.A. – wykonawca określonych w umowie o wsparcie projektu zadań badawczych oraz główny realizator zadań wdrożeniowych w projekcie

Zakres projektu obejmował dwie fazy: fazę przygotowawczą oraz fazę produkcji szkoleń elektronicznych. 
Faza przygotowawcza obejmowała:

 • analizę dotychczasowych metod szkoleniowych w zakresie obsługi systemu def2000
 • określenie mapy ścieżek szkoleniowych
 • opracowanie założeń konfiguracji platformy

Faza produkcji szkoleń: 

 • określenie założeń dotyczących szkoleń
 • opracowanie prototypu szkolenia
 • przygotowanie scenariuszy szkoleń
 • weryfikację i opracowanie szkoleń
 • przygotowanie szkoleń elektronicznych
 • prace testowe wraz z przygotowaniem ich ostatecznej wersji

Zakres projektu obejmował dwie fazy: fazę przygotowawczą oraz fazę produkcji szkoleń elektronicznych.

Faza przygotowawcza obejmowała:

 • analizę dotychczasowych metod szkoleniowych w zakresie obsługi systemu def2000
 • określenie mapy ścieżek szkoleniowych
 • opracowanie założeń konfiguracji platformy

Faza produkcji szkoleń: 

 • określenie założeń dotyczących szkoleń
 • opracowanie prototypu szkolenia
 • przygotowanie scenariuszy szkoleń
 • weryfikację i opracowanie szkoleń
 • przygotowanie szkoleń elektronicznych
 • prace testowe wraz z przygotowaniem ich ostatecznej wersji