Wybierz region
pl
 • PL
 • EN

Projekty zrealizowane

Projekt PSR

„Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające projektowanie systemu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województwo” (PSR), Nr O ROB 0015 03 001

„Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające projektowanie systemu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województwo” (PSR), Nr O ROB 0015 03 001

realizowany w ramach projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. 

Partner w konsorcjum w składzie: 

 1. Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 2. Asseco Poland S.A.;
 3. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej;
 4. ITTI Sp. z o.o.;
 5. Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa.

W wyniku realizacji projektu powstanie innowacyjne oprogramowanie teleinformatyczne wspierające projektowanie systemu ratowniczego na różnych poziomach administracyjnych w oparciu o istniejące (SWD-ST) i zaprojektowane bazy danych. Oprogramowanie do projektowania systemu ratowniczego umożliwi m.in.: generowanie i wizualizację danych historycznych, opracowanie interaktywnych map zagrożeń i ryzyka, generowanie poziomów osiągalności pomocy, która powinna być zapewniona podczas zdarzeń rutynowych, wypadków i katastrof, pożarów i innych zdarzeń, w których uczestniczy straż pożarna. Oprogramowanie zapewni metodyki i modele umożliwiające diagnozowanie obecnych systemów ratowniczych na poziomie: gminy, powiatu i województwa, a także pozwoli na ocenę poziomu zapewnienia pomocy ratowniczej.

 • Okres realizacji projektu: 18.12.2012 r. – 17.12.2015 r.
 • Całkowite nakłady na realizację projektu: 6 330 575,00 PLN
 • Wartość wydatków kwalifikowanych: 6 330 575,00 PLN
 • Wysokość dofinansowania: 6 330 575,00 PLN (w tym 1 651 645,00 PLN dla Asseco Poland S.A.)
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej - Lider Konsorcjum Naukowo – Przemysłowego
 • Asseco Poland S.A. - Partner w Konsorcjum Naukowo-Przemysłowym
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Partner w Konsorcjum Naukowo – Przemysłowym
 • ITTI Sp. z o.o. – Partner w Konsorcjum Naukowo-Przemysłowym
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa - Partner w Konsorcjum Naukowo – Przemysłowym
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju -  Instytucja Pośrednicząca

W początkowej fazie projektu prowadzone będą prace analityczne i badania wymagań użytkowych, następnie badania baz danych, badania modelu laboratoryjnego obejmujące wybrane funkcjonalności i badania demonstratora.

Etap prac badawczych to przede wszystkim działania poznawczo-anlityczne w odniesieniu do systemu ratowniczego i jego projektowania. Działania jakie zostaną podjęte to w szczególności: analiza podstaw prawnych oraz poznawczo-metodologicznych z zakresu systemów ratowniczych, identyfikacja wymagań użytkowników końcowych oprogramowania PSR oraz standardów udzielania pierwszej pomocy, opracowanie ogólnych założeń dla PSR oraz programowych narzędzi wspierających badania istniejących baz danych, opracowanie mobilnej aplikacji zwiększania świadomości społeczeństwa odnośnie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie wystąpienia zagrożeń, wykonanie modelu laboratoryjnego aplikacji PSR.

Etap prac rozwojowych to przede wszystkim działania programistyczne w odniesieniu do wykonania opracowanych wcześniej metod, modeli, danych i baz danych na VIII poziomie technologicznym włączając w to weryfikację i testowanie. Działania jakie zostaną podjęte to w szczególności: wykonanie edukacyjnej aplikacji mobilnej, projektowanie i wykonanie oprogramowania aplikacji PSR, wykonanie kursu e-learningowego, organizacja i opracowanie planu testowania, przeprowadzenie testowania przez użytkowników końcowych i opracowanie raportu z testowania oraz wniosków i rekomendacji, doskonalenie końcowe oprogramowania po testach z użytkownikiem.

Głównym celem projektu jest opracowanie i wykonanie zaawansowanego technologicznie narzędzia (oprogramowania) teleinformatycznego wspomagającego projektowanie systemu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województwo.

W wyniku projektu powstaną docelowo metody mające zastosowanie w realnych działaniach zapobiegawczych, przygotowawczych oraz ratowniczych straży pożarnej. Projekt pozwoli na zdefiniowanie i walidację metod, które potem będą mogły działać autonomicznie.