Wybierz region
pl
  • PL
  • EN

Projekty zrealizowane

Projekt PWB

"Prototyp podsystemu zapewnienia wielopoziomowego bezpieczeństwa w międzydomenowej wymianie informacji w środowisku SOA” (PWB) Nr OR00 0002 11

„Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa”

"Prototyp podsystemu zapewnienia wielopoziomowego bezpieczeństwa  w międzydomenowej wymianie informacji w środowisku SOA” (PWB) Nr  OR00 0002 11

realizowany w ramach projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, 

Konsorcjum z Partnerem - Wojskowym Instytutem Łączności.

Celem projektu było opracowanie Podsystemu Wielopoziomowego Bezpieczeństwa (PWB) w oparciu o architekturę zorientowaną usługowo (SOA). PWB może mieć zastosowanie w różnego rodzaju systemach przetwarzających informacje wrażliwe, w tym w szczególności w administracji publicznej (MSWiA, MON, MF).

Okres realizacji projektu: 31.08.2010 r. – 30.08.2012 r.
Całkowite nakłady na realizację projektu: 2 532 200 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 2 532 200 PLN
Wysokość dofinansowania: 2 532 200 PLN  (w tym 1 281 722  PLN dla Asseco Poland S.A.)

  • Asseco Poland S.A. – Lider Konsorcjum Naukowo – Przemysłowego
  • Wojskowy Instytut Łączności – Partner w Konsorcjum Naukowo – Przemysłowym
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju -  Instytucja Pośrednicząca

Projekt został podzielony na 4 fazy realizacyjne. Prace pierwszych dwóch faz były skoncentrowane głównie na wyborze rozwiązań i potencjalnie użytecznych narzędzi do realizacji koncepcji oraz uwarunkowaniach prawnych i organizacyjnych wymiany informacji wrażliwych. Kolejne dwie fazy były zorientowane na implementację opracowanych rozwiązań informatycznych i zakończyły się weryfikacją założeń w prowadzonych eksperymentach.

Prototyp umożliwia weryfikację koncepcji podsystemu PWB dedykowanego dla środowiska sieciowego federacji systemów, tworzonej przez instytucje administracji publicznej. Zapewnia także obowiązkową kontrolę dostępu do informacji wrażliwych uprawnionym użytkownikom federacji systemów informacyjnych, poufny przepływ informacji wrażliwych pomiędzy użytkownikiem i bazą informacji poprzez sieci niezaufane.