Wybierz region
pl
 • PL
 • EN

Projekty zrealizowane

Projekt SMIT

„System Monitorowania Infrastruktury Telekomunikacyjnej” (SMIT), Umowa Nr INNOTECH-K2/IN2/14/181896/NCBR/12

„Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOTECH”

"System Monitorowania Infrastruktury Telekomunikacyjnej” (SMIT), Umowa Nr INNOTECH-K2/IN2/14/181896/NCBR/12

realizowany w ramach projektów podejmujących działania badawcze, obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz prace przygotowawcze do wdrożenia.

Partner w konsorcjum z Instytutem Łączności - Państwowym Instytutem Badawczym.

Przedmiotem projektu jest System Monitorowania Infrastruktury Telekomunikacyjnej (SMIT) do całościowej ochrony sieci telekomunikacyjnych przed uszkodzeniami od warunków środowiskowych, kradzieży, sabotażu itp.

SMIT to zespół programowych i sprzętowych środków technicznych do:

 • kompleksowego nadzoru sieci kablowych i obiektów bezobsługowych;
 • kontroli dostępu do obiektów;
 • wspomagania scentralizowanego utrzymania i ochrony sieci;
 • gromadzenia i analizy danych oraz tworzenia raportów.
 • Okres realizacji projektu: 01.12.2012 r. – 30.11.2014 r.
 • Całkowite nakłady na realizację projektu: 1 878 905,00 PLN
 • Wartość wydatków kwalifikowanych: 1 878 905,00 PLN
 • Wysokość dofinansowania: 1 557 142,00 PLN (w tym 369 262,00 PLN dla Asseco Poland S.A.)
 • Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy - Lider Konsorcjum Naukowo - Przemysłowego
 • Asseco Poland S.A. - Partner w Konsorcjum Naukowo – Przemysłowym
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju -  Instytucja Pośrednicząca

 

Faza badawcza projektu SMIT składa sie z dwóch etapów:

 • badań przemysłowych,
 • prac rozwojowych.

Etap badań przemysłowych obejmować będzie zaprojektowanie, wytworzenie i przeprowadzenie badań wyspecjalizowanych komponentów programowych Stacji Nadzoru, wspierających prace Centrów Nadzoru operatora i unikalnych Urządzeń Pomiarowych, współpracujących z czujnikami różnego typu i przeznaczenia (czujniki temperatury, gazu, włamaniowe, pożarowe, kamery). Wykonane elementy zostaną zintegrowane w środowisku testowym w demonstrator SMIT, poddany następnie testom funkcjonalnym i obciążeniowym. Demonstrator realizować będzie wybrane funkcje systemu o zasadniczym znaczeniu.

Na etapie prac rozwojowych przedmiotem podobnych prac będzie prototyp SMIT, zaprojektowany i wykonany po zbadaniu demonstratora, uwzględniający wnioski z jego badań i realizujący wszystkie funkcje systemu docelowego. Prawidłowość jego działania zostanie potwierdzona podczas badań weryfikacyjnych i akceptacyjnych.

Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie Systemu Monitorowania Infrastruktury Telekomunikacyjnej (SMIT), stanowiącego innowacyjny zestaw narzędzi sprzętowych i programowych dla kompleksowego monitorowania i ochrony technicznej infrastruktury telekomunikacyjnej, przede wszystkim sieci kablowych i obiektów bezobsługowych.